ALV NBBF leden 19 september

Page: < 12 Showing page 2 of 2
Author
Dave Hawk
IFBB/NBBF wereldrecordhouder
Re:ALV NBBF leden 19 september 2010/09/21 17:54:47 (permalink)
0
Gert

Wat ik zojuist wel op meerdere fora lees is dat de komende wedstrijden van de NBBF wel door zullen gaan. Dus zowel de Juliette Bergmann Classic als de wedstrijd op de Fitness Expo in Amsterdam zullen doorgaan.


Gelukkig !, dat stemt me goed want daar draait het toch allemaal een beetje om...en......ha, ha, ha 31 oktober krijgen Chris en ik onze oorkonden voor de challenge en ons Nederlandsrecord en dat wil ik natuurlijk voor geen goud missensuper blij + het ontmoeten van een hoop bekenden in de sport, dat is altijd leuk.
#21
Hedwig
IFBB Wedstrijdregelneef
Re:ALV NBBF leden 19 september 2010/10/13 10:12:33 (permalink)
0
..

Geachte leden NBBF
 
Zonder inhoudelijk in te gaan op het ontstaan van de actuele situatie binnen de NBBF dienen wij vast te stellen dat het geheel onduidelijk, en wat ons betreft, zeer ongewenst is.
 
Participatie van de NBBF binnen de KNKF is  gewenst en welkom, maar momenteel is niet éénduidig te herleiden wie dat moet, kan of mag leveren.
 
Wij vermoeden dat u het eens bent met onze gedachte dat uw energie intern gericht dient te zijn en verwachten de NBBF niet aanwezig op de komende Federatiebestuurvergadering van 25 oktober aanstaande.
 
Mocht u een andere mening toegedaan zijn vernemen wij dat per ommegaande van u.
 
Sportief groetend,
 
 
Frank van Loon
Voorzitter
Koninklijke Nederlandse Krachtsport & Fitnessfederatie
Tel: (32) 3 256 02 31 Kantoor
Tel: (32) 474 25 31 69 Mobiel
 
www.knkf.nl
 


#22
SheRu
Go John Henry!
Re:ALV NBBF leden 19 september 2010/10/13 10:13:25 (permalink)
0
Maak ik hieruit op dat er geen interim bestuur is?
#23
Hedwig
IFBB Wedstrijdregelneef
Re:ALV NBBF leden 19 september 2010/10/13 10:14:48 (permalink)
0
..
Geachte KNKF,
 
ter informatie zend ik u de namen van de leden van het onderzoekscommissie die een onderzoek zal instellen naar de NBBF in het geheel en met expliciete opdracht de handelswijze van de voorzitter en secretaris over de periode geheel  2009 t/m 19 september 2010. Dit is conform de wensen en mandaad van het bijzondere leden vergadering gehouden op 19 september 2010 te Middelburg. 
 
Er zal op kort termijn een brief met het verzoek om de boekhouding over bovenvernoemde periode aan de commissie over te dragen ter bestudering van dezen aan het adres van het secretariaat van de NBBF worden gezonden. Dit verzoek zal een eenmalig verzoek zijn daar de commissie van bewust is dat eerdere verzoeken door de KNKF aan het adres van de NBBF bestuur over een identiek verzoek door de voorzitter van de NBBF zijn geweigerd zonder duidelijke opgaaf van reden.
 
De commissie zal na het bestuderen van alle stukken die zij tot haar beschikken krijgt een eerste bevinding geven aan zowel de NBBF als de KNKF en vervolgens adviseren een ALV uit te schrijven om de bevindingen met de leden te bespreken inclusief alle betrokkenen. Verder adviseert de commissie het NBBF bestuur om zich neer te leggen bij het besluit van de BLV van 19 september en zich te onthouden van verdere uitgave uit de kas/bankrekeningen van de NBBF, om zich te weerhouden van het organiseren van wedstrijden waar de NBBF als organisator wordt omschreven en verantwoordelijk is voor de betalingen, om de gelden die zijn ontvangen van aspirant leden die zijn ingeschreven in de periode januari t/m heden 12 oktober 2010 voor lidmaatschap bij de NBBF/KNKF over te dragen aan de KNKF en ook de namen van deze leden.
 
NBBF onderzoekscommissieleden:
 
Ed de Bruin NBBF/KNKF lid
Ad Brokken NBBF/KNKF lid
Ben van Meelen NBBF/KNKF lid
John Longdon NBBF/KNKF lid
mr. A. Verklij Juriste 
 
Met vriendelijk groet,
 
Namens het onderzoekscommissie
 
Hedwig Samson
NBBF/KNKF lid

#24
Gert
The Sniper
Re:ALV NBBF leden 19 september 2010/10/13 11:38:53 (permalink)
0
Dat zou betekenen dat de Juliette Bergmann Classic binnenkort niet meer door zou gaan als het bestuur het advies van de commissie op zou volgen. Dat lijkt me erg wrang voor de atleten die zich nu aan het voorbereiden zijn voor deze wedstrijd, zowel voor de nederlandse maar ook voor de buitenlandse atleten die zich ingeschreven hebben.
#25
Hedwig
IFBB Wedstrijdregelneef
Re:ALV NBBF leden 19 september 2010/10/13 12:13:50 (permalink)
0
Gert

Dat zou betekenen dat de Juliette Bergmann Classic binnenkort niet meer door zou gaan als het bestuur het advies van de commissie op zou volgen. Dat lijkt me erg wrang voor de atleten die zich nu aan het voorbereiden zijn voor deze wedstrijd, zowel voor de nederlandse maar ook voor de buitenlandse atleten die zich ingeschreven hebben.


Het mag wel doorgaan maar niet op de kosten van de NBBF daar deze al genoeg schulden heeft. Misschien dat ze het op eigen titel doen..en onder auspicien van de NBBF dan verdient de bond er wel aan ongeacht... maar andersom zou niet correct zijn op dit moment.
#26
Gert
The Sniper
Re:ALV NBBF leden 19 september 2010/10/13 12:30:11 (permalink)
0
...maar het gaat dus om een advies begrijp ik uit je bericht daarvoor, daar hoeft het bestuur zich dus niet aan te houden.
#27
Harold
Amor omnia vincit BFF USER MANAGER
Re:ALV NBBF leden 19 september 2010/10/13 14:17:58 (permalink)
0
Welk bestuur dan Gert?? Deze is toch door de BLV geschorst?
 
Er word nu op dit moment een soort struisvogelpolitiek gehanteerd waarbij het nog steeds niet echt duidelijk is allemaal.
 
Ik ken Hedwig goed genoeg om te weten dat de informatie die hij ons geeft juist is, echter kan ik mij voorstellen dat het geschorste bestuur het hier niet mee eens is en dan zou je verwachten dat er door hun dan ook informatie word verstrekt, maar niks. Op een ander board werd er door ene Meister gepost dat hij werkzaamheden uitvoerd voor de nbbf dan wel gaat uitvoeren en dat het geschorste bestuur nog met een verklaring zou komen. Ik heb geen idee of deze mijnheer Meister dan gemachtigd is om namens de NBBF te spreken maar het word wel zo gepost en de verklaring is er nooit gekomen.
 
Uiterst dubieus allemaal en eerlijk gezegd snap ik er helemaal geen hol meer van. In het verleden zou ik geroepen hebben dat dit allemaal ten koste van de atleten gaat, maar helaas heb ik moeten constateren dat de heren en dames atleten zich op verschillende fora ook niet erg positief hebben uitgelaten naar en voor welke kant dan ook.Dus hebben ze dit onheil ook voor een groot deel over zichzelf afgeroepen en als ik dan weer lees hoe mensen van andere bonden hier op reageren onder de noemer van het beste willen voor de atleten en de NBBF, weet je ook al dat hier ( uitzonderingen daar gelaten) ook niet al teveel mensen zitten die het beste voor hebben met de bodybuildingsport in nederland.
 
Met het huidige niveau van bestuurders en bondsmensen in nederland zie ik geen toekomstperspectieven meer voor de bodybuildingsport en van welke bond dan ook in nederland. Een bittere constatering omdat er best wel een antal mensen die niet zonodig op de voorgrond hoeven te staan toch wel wat inspanningen hebben geleverd en ik vrees dat het allemaal voor niks is geweest.
 
Ze schreeuwen allemaal om het hardst, maar als je een beetje tussen de regels door leest en daar hoef je niet eens heel erg je best voor te doen gaat het bij allemaal puur en alleen maar om het eigen belang.
 
Ik blijf echter wel vertrouwen houden in Hedwig en ik denk dat als er iemand is die het tij kan keren dan is hij het, maar dan zal er wel vergaande samenwerking moeten worden gezocht met die paar echt goede mensen die er nog wel rond lopen.
#28
Hedwig
IFBB Wedstrijdregelneef
Re:ALV NBBF leden 19 september 2010/11/26 20:56:14 (permalink)
0
...
 

OPEN BRIEF / MAIL 
 
H. Samson
Middelburg
 
 
Aan:
 
NBBF bestuur
Middelharnis
 
cc: KNKF, onderzoekscommissie, leden NBBF en direct betrokkenen
 
Datum: 26 november 2010
Inzake: proces – verbaal /aangifte nr. PL17KO  2010222861-1 door de secretaris van de NBBF mevr. L. Bergmann en de NBBF in deze het bestuur.
 
 
Geachte mevr. Bergmann en NBBF bestuur,
 
Met grote verbazing heb ik kennis mogen nemen van het proces – verbaal en aangifte tegen mijn persoon  door het NBBF bestuur. Dit proces – verbaal en aangifte heeft op 8 juli 2010 plaats gevonden en werd door mevr L. Bergmann namens haar zelf en het NBBF bestuur ingediend op het politiebureau te Sommelsdijk.
 
Zonder verder op de details in te gaan kan dit proces – verbaal in zijn geheel naar het land der leugens verbannen worden.. Dit laatste was ook mijn bedoeling was het niet dat in het verhaal van mevr L. Bergmann namens de NBBF zoveel tegenstrijdigheden de revue passeerden dat ik me toch geroepen voelde om hier op in te gaan en om opheldering te vragen aan het NBBF bestuur daar mevr. Bergmann niet meer het verschil kan maken tussen leugen A en leugen B, de waarheid ter zijde gelaten, is het naar mijn mening nu de hoogste tijd om duidelijk aan te geven van welke leugen wij nu werkelijk van op aan kunnen.
 
Na enig telefoon gesprekken met mede bestuursleden buitenom Bergmann en Bergmann kan ik concluderen dmv hun antwoorden dat deze nooit en te nimmer op de hoogte zijn geweest van de inhoud van de te doen aangifte van mevr Bergmann die hiermee pretendeerd uit monde van alle bestuursleden deze verklaring te hebben gegeven.
 
1)      In de verklaring van mevr. Bergmann/NBBF geeft deze te kennen dat het bestuur uit 2 personen bestond en dat er op woensdag 23 juni 2010 er een nieuw bestuur gekozen werd.
2)      Nu vraag ik het bestuur van de NBBF hoe dit mogelijk is dat er tweemaal binnen een termijn van 2 maanden een nieuw bestuur gekozen kan worden. Zover het mij bekend was en ook is zowel bij  alle leden en ook de KNKF werd het nieuwe bestuur op zaterdag 24 april gekozen te Middelburg door de aanwezige leden waaronder ondergetekende. Er heeft nooit een oproep plaats gevonden voor een ALV om een nieuw bestuur te kiezen op woensdag 23 juni.
3)      Nu vraag ik het bestuur om de juiste datum van de officiële ALV waar het nieuwe bestuur gekozen werd, is het woensdag 23 juni 2010 of zaterdag 24 april 2010 .
Is dit zoals verklaart in het proces – verbaal de woensdag 23 juni 2010 dan betekend dit dat het bestuur tot die tijd uit 2 personen bestond en dus geen draagkracht tot besluitvorming en dus ook geen besluiten en of sancties kon uitvoeren en daarvoor ook niet bevoegd was om sancties op te leggen met name schorsingen van leden om wat voor reden dan ook.
 
Dit betekend dat de z.g. geschorste leden niet geschorst konden worden en dit ook niet zijn, daar de mededeling van dit laatste plaats heeft gevonden in de periode dat het bestuur uit 2 personen bestond en daarom geen besluiten konden en mochten worden genomen. Dit houdt verder in dat er geen geschorste leden zich hebben bevonden op de bijzondere leden vergadering van 19 september 2010 waar het gehele bestuur van de NBBF op non actief werd gezet.
 
Of was het toch zaterdag 24 april 2010 dat het nieuwe bestuur gekozen werd, dat dan weer betekend dat het gehele bestuur van de NBBF mede verantwoordelijk is voor alle schulden die betrekking hebben op de NBBF maar vooral dat er meineed is gepleegd in de verklaring van mevr Bergmann om willens en wetens justitie op een dwaalspoor te zetten door haar verklaring dat het nieuwe bestuur op woensdag 23 juni 2010 werd gekozen en daardoor de schuldeisers trachten te te overtuigen door deze valsheid van de feiten dat niet zij de NBBF maar ondergetekende voor de kosten die door de NBBF gemaakt zijn zou moeten opdraaien.
 
In spanning afwachtend op uw antwoord verblijf ik,
 
Met vriendelijk groet,
 
Hedwig Samson

#29
Meister
Middle Weight
Re:ALV NBBF leden 19 september 2010/12/05 23:15:02 (permalink)
0
Leuk topic.......

Heel constructief en verhelderend...blij


#30
Harold
Amor omnia vincit BFF USER MANAGER
Re:ALV NBBF leden 19 september 2010/12/06 10:10:15 (permalink)
0
Vind je?? Ik snap er anders nog steeds helemaal niks van. In het verleden was body-fitness schijnbaar altijd goed genoeg om te dienen voor promotionéle doeleinden voor de NBBF. Nu speelt er van alles en moet je de informatie proberen te halen uit berichtjes en uitlatingen op andere fora.
 
En als er dan gericht vragen worden gesteld moet je dat dan in een keer via pm gaan doen en dit terwijl er in het verleden altijd om het hardst openlijk geschreeuwd werd hier.
 
Kortom er zijn nog steeds teveel onduidelijkheden en of je nou voor of tegen bent vind ik wel dat iedereen recht heeft op informatie die voorheen toen het de NBBF wel goed uit kwam gewoon openlijk gepubliceerd werd.
#31
Meister
Middle Weight
Re:ALV NBBF leden 19 september 2010/12/06 10:38:44 (permalink)
0
Ik ben het wederom met je eens.
De informatieverstrekking zal er zeker komen.
Alleen wordt er niet meer gereageerd op niet bodybuilding gerelateerde topics.
Problemen horen achter de schermen opgelost te worden.
#32
Harold
Amor omnia vincit BFF USER MANAGER
Re:ALV NBBF leden 19 september 2010/12/06 10:52:42 (permalink)
0
En dat ben ik het ook weer met jou eens. De problemen hadden in mijn ogen in eerste instantie al niet naar buiten mogen komen!! Normaliter dien je zaken eerst intern op te lossen om dan eventueel met een kant en klare verklaring naar buiten te komen.
 
Vervelende nu is echter wel dat men juist wel naar buiten is gekomen met de vuile was maar nu het juist in mijn ogen nodig is om duidelijkheid te scheppen dit niet gebeurd en dat is op zich wel jammer.
 
Maar goed iets nieuws goed opbouwen kost ook tijd en daar heb ik dan wel weer begrip voor en met mensen als jou in een adviserende rol kan ik daar wel enigsinds vertrouwen in hebben. Ik hoop alleen wel dat jij objectief ( voor zover mogelijk) kan blijven in jou besluitvorming en uit de informatie die jij krijgt en hebt ook eerlijk en objectief in staat bent die informatie er uit te halen die van belang is.
 
 
#33
SheRu
Go John Henry!
Re:ALV NBBF leden 19 september 2010/12/06 12:35:24 (permalink)
0
Hermke

En dat ben ik het ook weer met jou eens. De problemen hadden in mijn ogen in eerste instantie al niet naar buiten mogen komen!! Normaliter dien je zaken eerst intern op te lossen om dan eventueel met een kant en klare verklaring naar buiten te komen.

Niet mee eens, een vereniging bestaat bij gratie van de leden, het bestuur is een vertegenwoordiging daarvan  en problemen van deze omvang dienen openbaar gemaakt te worden zodat de machtsbasis van de vereniging een correcte afwikkeling kan bewerkstelligen.
#34
Meister
Middle Weight
Re:ALV NBBF leden 19 september 2010/12/06 13:06:01 (permalink)
0
leden horen goed geinformeerd te worden.
Dat wil niet zeggen dat vertrouwelijke zaken openbaar gemaakt hoeven  te worden.
Het is zelfs hoogst ongebruikelijk om bestuurlijke zaken op deze wijze te communiceren.
 
Het informeren van leden over hoe en wat er op bb gebied staat te gebeuren zal ook op dit forum plaatsvinden maar voor andere info zal iedereen gewoon naar een alv moeten komen of even de notulen opvragen.
Dit zijn volstrekt normale procedures die alom als normaal worden ervaren.
 
 
#35
Harold
Amor omnia vincit BFF USER MANAGER
Re:ALV NBBF leden 19 september 2010/12/06 13:31:03 (permalink)
0
Juist Sheru, leden dienen correct geinformeerd te worden, let wel ik zeg ook met klem leden en dat dient via een brief of desnoods via e-mail dan wel telefoon te geschieden. Volgens mij is geen enkel bestuur of bedrijf verplicht om de vuile was aan niet leden op een openbaar forum bekend te maken.
 
Toch heeft men er voor gekozen en niet voor de eerste keer dit wel openbaar te doen, tja als je dan eenmaal a hebt gezegd dan moet je ook b zeggen. In elk geval moet er dan wel duidelijkheid geschept worden in de nieuw onstane situaties. In mijn ogen is het nog steeds onduidelijk wat nu de huidige stand van zaken is.
 
Bestaat de NBBF nog? Is de nieuwe IFBB organisatie de vervanger voor de NBBF. Zou de NBBF nog bestaan omdat het oude bestuur destijds door een BLV op non actief is gesteld, wie vormen dan nu het bestuur van de NBBF. Uit de informatie die ik gekregen heb zou de BLV die er destijds heeft plaats gevonden wel gewoon rechtsgeldig zijn, dus kunnen besluiten die door het geschorste bestuur zijn genomen niet geldig zijn. Is de nieuwe IFBB organisatie dan ook echt nieuw of is dit slechts een naamsverandering? Kortom teveel vragen waar geen duidelijk antwoord op is.
 
En dat bedoelde ik met, ik snap er echt niks meer van en daarbij maakt het in mijn ogen geen verschil of je voor of tegen bent. Op deze manier blijft het gewoon giswerk waar je verder ook niks mee kan en het zou prettig zijn als daar in elk geval wat duidelijkheid over komt. 
 
#36
SheRu
Go John Henry!
Re:ALV NBBF leden 19 september 2010/12/06 13:38:35 (permalink)
0
Ja, over de follow up ben ik het met je eens.
#37
Meister
Middle Weight
Re:ALV NBBF leden 19 september 2010/12/06 13:51:49 (permalink)
0
Die onduidelijkheid is makkelijk uit de wereld te helpen.
De namen NBPF en NBBF leken zoveel op elkaar dat het verstandig leek een aanpassing te doen.
Tevens geeft de naam IFBB nederland goed de verbondenheid met de internationale IFBB weer.
 
De informatie waar verder naar gevraagd c.q. over gesproken wordt kan bij het bestuur opgevraagd worden in de vorm van de notulen van de laatste ALV. Als je Juliette of Liona mailt krijg je ze netjes toegezonden. (mits je lid bent natuurlijk)
 
Verder wil ik me tot Bodybuilding gerelateerde zaken beperken op de fora dus als jullie het niet erg vinden laat ik het hierbij in dit topic...blij
 
#38
Harold
Amor omnia vincit BFF USER MANAGER
Re:ALV NBBF leden 19 september 2010/12/06 13:57:33 (permalink)
0
Prima.
#39
Page: < 12 Showing page 2 of 2
Jump to:
© 2020 APG vNext Commercial Version 5.0