ALV NBBF leden 19 september

Page: 12 > Showing page 1 of 2
Author
Hedwig
IFBB Wedstrijdregelneef
2010/08/31 12:22:00 (permalink)
0

ALV NBBF leden 19 september

..
Aan:
 
NBBF/KNKF leden
 
Datum: 31 augustus 2010
 
Oproep bijzondere ALV op zondag 19 september teneinde akkoord te gaan om in stemming te nemen de punten zoals hieronder omschreven.  
 
Op 2 augustus is er een motie van wantrouwen ingediend tegen de voorzitter en secretaris van de NBBF en een motie van afkeuring tegen het complete bestuur en het verzoek tot het houden van een bijzondere ALV binnen 4 weken, dit alles volgens de statuten van de NBBF. Dit verzoek was gericht aan het bestuur en had dan ook door haar aan de leden voorgelegd moeten worden. Dit laatste heeft niet plaats gevonden en het verzoek is door de voorzitter afgewezen. Dit biedt dan ruimte voor de leden om met 1/10 van de leden een bijzondere ALV bijeen te roepen en indien nodig zelf voor te zitten of dit te laten voorzitten door de KNKF.
Dit alles is conform de statuten van de NBBF. De rechtmatigheid van de ALV uitgeroepen door 1/10 van de leden zal door de KNKF gecontroleerd worden.
 
Omdat het bestuur de agenda punten aangegeven in het verzoek en de moties niet wil behandelen wordt er aan de leden gevraagd in te stemmen met:
 
-In te stemmen met het op non actief stellen van het huidige NBBF bestuur tot nader orde.
-In te stemmen met de overname van de dagelijkse bestuurlijke taken van de NBBF door de KNKF of door de leden aan te wijzen commissie tot nader orde. 
-In te stemmen met een uitgebreide onderzoek naar de handelswijze van het dagelijks bestuur.
-In te stemmen tot het uitschrijven van een ALV na onderzoek door de KNKF om overige agenda punten te behandelen zoals hieronder omschreven.
 
-         Motie van afkeuring
-         Motie van wantrouwen.
-         Onderzoek naar de voorzitter en secretaris van de NBBF voor oplichting en diefstal.
-         Aftreden van de voorzitter en secretaris als NBBF bestuursleden
-         Onderzoek naar het gedwongen aftreden van dhr. Walter v/d Branden als voorzitter tijdens besloten vergadering  2009
-         Kascontrole over het jaar 2009
-         Kascontrole over het eerste deel van 2010, overleggen van alle uitgaven en inkomsten over deze periode.
 
En ga verder tot de orde van de dag.
 
  
Agenda ALV 19 september:
 
-         Opening bijzondere ALV
-         Behandelen van voorstellen zoals omschreven en de motivatie van deze voorstellen.
-         In stemming brengen van de voorstellen
-         Rondvraag
-         Nieuwe datum ALV voor behandelen motie van wantrouwen en motie van afkeuring
-         Sluiting vergadering
 
Locatie: Hotel Novotel te Breda
Aanvang: 13.00 uur
Toegang: Alleen NBBF/KNKF leden voor 01-09-`10 (er zal deur controle plaats vinden)
 
 
Hedwig. Samson 
lid NBBF/KNKF
#1

38 Replies Related Threads

  SheRu
  Go John Henry!
  Re:ALV NBBF leden 19 september 2010/09/01 09:14:25 (permalink)
  0
  Hoei! Serieuze business!
  #2
  DennisW
  potige billenman
  Re:ALV NBBF leden 19 september 2010/09/01 10:24:14 (permalink)
  0
  dat klinkt niet echt positief en zijn dan ook hele ernstige beschuldigen......
   
  #3
  SheRu
  Go John Henry!
  Re:ALV NBBF leden 19 september 2010/09/01 10:41:14 (permalink)
  0
  Wél belangrijk dat de leden hoe dan ook aanwezig zijn en zich laten gelden.
  #4
  DennisW
  potige billenman
  Re:ALV NBBF leden 19 september 2010/09/01 14:48:16 (permalink)
  0
  misschien een domme vraag...maar wat wordt bedoeld met 1/10 van de leden?
  ....wordt hier bedoeld indien de nbbf 100 leden heeft er minimaal 10 leden worden verwacht tijdens deze ALV?
  #5
  Harold
  Amor omnia vincit BFF USER MANAGER
  Re:ALV NBBF leden 19 september 2010/09/01 16:20:36 (permalink)
  0
  Dat betekent dat 1/10 deel van de leden van de NBBF dus deze bijzondere ledenvergadering willen en anders zou hij niet aangevraagd kunnen worden.
   
  En gezien het gedoe van het afgelopen jaar lijkt het mij handig dat diegene die ik zowel pro als contra op de diverse fora en op de sportscholen heel hoog van de toren heb horen blazen zich ook daadwerkelijk laten zien op de ALV zodat er nu ook eindelijk goede beslissingen genomen kunnen worden en het gedonder dan eindelijk eens een keer afgelopen is en er daadwerkelijk aan een goede en gezonde toekomst van de bodybuildingsport gewerkt kan worden.
   
  Maar ik vrees echter wel dat de ALV voor niets zal zijn omdat ik al te vaak heb mee gemaakt dat juist diegene met de grootste bekken als het er op aan komt zich het liefst bezig houden met hielenlikkerij omdat ze veel te bang zijn voor hun eigen hachie.
   
   
  #6
  SheRu
  Go John Henry!
  Re:ALV NBBF leden 19 september 2010/09/06 14:52:05 (permalink)
  0
  Maarre, gaan er mensen vanuit hier naartoe?
  #7
  DennisW
  potige billenman
  Re:ALV NBBF leden 19 september 2010/09/06 16:00:41 (permalink)
  0
  Ik ben geen nbbf lid......en het moedigt mij ook niet aan als ik dit soort berichten lees
  #8
  Hedwig
  IFBB Wedstrijdregelneef
  Re:ALV NBBF leden 19 september 2010/09/14 14:21:09 (permalink)
  0
  Nieuwe info betreffende het adres van de vergadering.
   
  Golden Tulip Hotel
  Burg. Kerstenslaan 20
  4837 BM  BREDA
   
  Aanvang 13.00 uur
  #9
  Hedwig
  IFBB Wedstrijdregelneef
  Re:ALV NBBF leden 19 september 2010/09/17 23:33:02 (permalink)
  0
  ..
  nadat er door bepaalde mensen in het bestuur van de NBBF dreigingen zijn geuit aan het adres van het hotel waar de leden vergadering gehouden zou worden heeft het hotel besloten geen deel te willen uit maken van een "Criminele gedoe".

  Er is dan in overleg met de KNKF besloten dat de vergadering gewoon doorgang zal vinden en deze zal ook officieel erkend worden door de KNKF.

  Om af te zijn van alle dreigingen en onrust om het vergaderen heen is er besloeten om de vergadering in Middelburg te houden.

  Adres ledenvergadering NBBF:

  De Stads Ring
  Kruitmolenlaan 185
  4337 KP MIDDELBURG

  Aanvang : 13.00 uur

  Agenda ongewijzigd !

  Hedwig
  #10
  Helen
  Lekker Lang en Lang Lekker
  Re:ALV NBBF leden 19 september 2010/09/17 23:36:29 (permalink)
  0
  Hedwig

  ..
  nadat er door bepaalde mensen in het bestuur van de NBBF dreigingen zijn geuit aan het adres van het hotel waar de leden vergadering gehouden zou worden heeft het hotel besloten geen deel te willen uit maken van een "Criminele gedoe".
  tsssss.. t moet niet gekker worden!! Ging t hier niet om sport?
  #11
  DennisW
  potige billenman
  Re:ALV NBBF leden 19 september 2010/09/18 09:11:35 (permalink)
  0
  .......wil er eigenlijk helemaal niet op reageren....en ga het ook niet doen
  #12
  Hedwig
  IFBB Wedstrijdregelneef
  Re:ALV NBBF leden 19 september 2010/09/20 00:14:46 (permalink)
  0
  ..
  Ter kennisgeving.

  Er heeft vandaag een NBBF leden vergadering plaats gevonden in Middelburg.

  11% van de leden hebben over de volgende punten gestemd:

  1) Het huidige bestuur te schorsen dan wel onder curatele te stellen tot nader orde.
  2) Een onderzoekscommissie te vormen bestaande uit 3 leden van de NBBF en een onderzoek te starten naar de handelingen van het bestuur o.a. de voorzitter en secretaris van de NBBF.
  3) Alle lopende zaken en bescheiden van de NBBF te plaatsen onder strikt toezicht van de onderzoekscommissie tot nader orde.
  4) Voor het uitschrijven van een ALV op een nader te bepalen datum voor het behandelen van de bevindingen van de onderzoekscommissie en de agenda punten zoals hieronder omschreven.
  5) Onderzoek naar het handelen van de secretaris van de NBBF voor het moedwillig verhinderen van een legitieme ledenvergadering d.m.v.laster en dreigementen.
  De KNKF is hiermee persoonlijk geconfronteerd en zal conform de statuten en regels de gepaste maatregelen treffen tegen de secretaris waarbij royement niet uitgesloten is.

  Alle leden hebben voor uitvoering van bovenvernoemde punten gestemd. Hiermee is het bestuur ven de NBBF in zijn huidige vorm
  geschorst tot nader orde en mag deze niet meer zelfstandig handelen zonder instemming vooraf van het onzerzoekscommissie die binnen 7 dagen samen gesteld zal worden uit de leden van de NBBF.
  De KNKF heeft de stemming en uitslagen goedgekeurd.

  De NBBF leden die plaats willen nemen in het onderzoekscommissie kunnen dit kenbaar maken aan de KNKF die zal op haar beurt de selectie samen stellen.

  Het verslag van de vergadering en uitkomst van het stemmen zal dinsdag 21 september naar het NBBF bestuur worden opgestuurd.
  #13
  Gert
  The Sniper
  Re:ALV NBBF leden 19 september 2010/09/20 14:10:06 (permalink)
  0
  pffff.....ziet er niet best uit, kon weleens over en uit zijn met de NBBF......
  #14
  SheRu
  Go John Henry!
  Re:ALV NBBF leden 19 september 2010/09/20 14:30:21 (permalink)
  0
  Wel netjes dat er ingegrepen is, en dat het proces openbaar is en dus goed te volgen voor leden voor zover mogelijk.
  #15
  Gert
  The Sniper
  Re:ALV NBBF leden 19 september 2010/09/20 14:54:15 (permalink)
  0
  ....denk dat er nog een hele hoop oude lijken uit de kast zullen komen.....
  #16
  Dave Hawk
  IFBB/NBBF wereldrecordhouder
  Re:ALV NBBF leden 19 september 2010/09/21 13:13:03 (permalink)
  0
  Heeft het e.a. nog gevolgen voor de wedstrijdkalender ?.
  #17
  Gert
  The Sniper
  Re:ALV NBBF leden 19 september 2010/09/21 14:14:39 (permalink)
  0
  ....dat is nog niet bekend. Als het goed is komt daar deze week uitsluitsel over maar het blijft afwachten. Er is een schuld van 45.000 euro ontstaan, die poets je niet zomaar even weg lijkt me.
  #18
  SheRu
  Go John Henry!
  Re:ALV NBBF leden 19 september 2010/09/21 15:47:12 (permalink)
  0

  #19
  Gert
  The Sniper
  Re:ALV NBBF leden 19 september 2010/09/21 17:50:41 (permalink)
  0
  Wat ik zojuist wel op meerdere fora lees is dat de komende wedstrijden van de NBBF wel door zullen gaan. Dus zowel de Juliette Bergmann Classic als de wedstrijd op de Fitness Expo in Amsterdam zullen doorgaan.
  #20
  Page: 12 > Showing page 1 of 2
  Jump to:
  © 2020 APG vNext Commercial Version 5.0