***Alle Vitamines en hun werking op een rijtje***

Page: 12 > Showing page 1 of 2
Author
Raymond Han
Middle Weight
2004/03/26 18:10:45 (permalink)
0

***Alle Vitamines en hun werking op een rijtje***

VITAMINES

Wat zijn vitamines?

Vitamines zijn organische stoffen die in het lichaam een aantal belangrijke functies vervullen. Zij zijn betrokken bij de stofwisseling van koolhydraten, vetten en eiwitten, de opbouw en het herstel van lichaamsweefsels, de aanmaak van bloedcellen, het onderhouden van afweermechanismen, de structuur van enzymen enz.

Elke vitamine heeft een specifieke bio-chemische functie, maar daarnaast werken ze ook samen. In sommige gevallen is de onderlinge werking zelfs zo op elkaar afgestemd, dat een tekort van 1 vitamine ook de werkzaamheid van de andere vermindert. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de B-vitamines. Vandaar dat men wel spreekt van het "B-Complex".

Onmisbaar

Alle echte vitamines (er zijn n.l. ook een aantal stoffen, die niet door een ieder als vitamines worden erkend zoals b.v. B13, B15,B17), hebben met elkaar gemeen, dat ze onmisbaar zijn voor de levensfuncties. M.a.w. een bepaalde stof kan pas als vitamine worden aangemerkt, wanneer er ernstige afwijkingen optreden bij een tekort aan die stof. Deze afwijkingen zijn specifiek voor juist die vitamine: Scheurbuik bij vitamine C-gebrek, nachtblindheid bij vitamine A tekort en botontkalking bij vitamine D-deficientie.
Toediening van de betreffende vitamine zal de gebreksverschijnselen in de regel na kortere of langere tijd doen verdwijnen. D.w.z. wanneer het gebrek niet te lang heeft geduurd. Want iedere vitamine deficientie voert na kortere of langere tijd tot onherstelbare schade en vroeger uiteindelijk tot de dood.

Vitamines en hormonen

In zekere zin vertonen vitamines in hun werking bepaalde overeenkomsten met hormonen. Ook deze "sturen" immers een aantal belangrijke processen in het organisme. Hormonen echter worden door het lichaam zelf gemaakt, terwijl vitamines van buitenaf moeten worden toegevoerd. Toch valt er niet altijd een scherpe grens te trekken. Verschillende vitamines kunnen immers ook door het organisme zelf vervaardigd worden. Vitamine D kan onder invloed van ultra-violet licht in de huid worden gemaakt, terwijl bacterien in de darm in staat zijn enige vitamine K en B12 te synthetiseren. Meestal is deze aanmaak echter niet voldoende, zodat bij deze stoffen toch van vitamine i.p.v. hormonen gesproken kan worden. Wat voor het ene levende wezen een vitamine is, kan voor een andere soort een hormoon zijn. Vitamine C. b.v. is voor mensen, apen en cavia's een vitamine. Verreweg de meeste dieren maken het ascorbinezuur zelf, voor hen is het dus een hormoon.

Vitamine-spreiding

Vitamines komen in wisselende hoeveelheden voor in natuurlijke voeding. Daarbij doet zich een zekere spreiding voor: Vitamine C bevindt zich in plantaardige producten (vooral bessen en citrus vruchten), vitamine B2 komt van nature rijkelijk voor in melk, terwijl vitamine A voornamelijk in visvetten en lever gevonden wordt. B12 komt, met uitzondering spirulina, uitsluitend voor in producten van dierlijke oorsprong.
Door deze verscheidenheid is het belangrijk eenzijdige voeding te vermijden en veel afwisseling in het dagelijkse menu aan te brengen.

Wat is nog natuurlijk?
Hierboven werd de term "natuurlijke voeding" gebruikt. In onze moderne maatchappij met zijn gigantische voedingsindustrie, raakt die natuurlijke voeding steeds verder op de achtergrond. Door uitmaling van de tarwekorrel tot witmeel b.v. gaan veel kostbare vitamines en mineralen verloren, met alle schadelijke gevolgen van dien.
Industriele bewerking van voedingsmiddelen is een van de oorzaken van de vaak niet onderkende vitamine-tekorten bij grote groepen van de bevolking.

Vet en Water
We onderscheiden twee groepen van vitamines: de in vet oplosbare en de in wateroplosbare. Tot de eerste groep behoren de vitamines A,D,E en K. Tot de tweede de B- en C-vitamines.

In vet oplosbare vitamines

Het feit dat de tot deze groep behorende vitamines oplosbaar zijn in vet, impliceert dat het lichaam er een voorraad van kan aanleggen. Dit is op zichzelf een voordeel: een tekort kan enige tijd overbrugd worden. Het nadeel is echter dat het lichaam er teveel van kan binnen krijgen. Dit geldt in het bijzonder voor de vitamines D en A en in veel minder mate voor E en K.


Vitamine A (retinol)
Functie: Produceert pigmentcellen in het netvlies. Betrokken bij celopbouw. Van belang voor huid en slijmvliezen. Bstrijdt infecties.

Komt voor in:Lever, boter, visvetten,eierdooier. Geheel of gedeeltelijk te vervangen door het in groente voorkomende beta-caroteen. (zie aldaar).

Gaat verloren door:Lucht, licht en warmte

Dosis: 3000 IE (internationale retinol eenheden) (=ca. 850 microgram)

Dosis bij sport:10.000-12.000 IE

Bij tekort:Infecties, slijmvlies-ontstekingen, nachtblindheid.

Overdosis:Bij 30.000 IE en meer per dag. Huidafwijkingen, misselijkheid.


Beta Caroteen


Functie: Zie vitamine A

Komt voor in: Groenten (speciaal tomaten, wortelen)

Gaat verloren door: Koken, lucht en licht

Dosis: ca. mg (15.000 IE)

Dosis bij sport:15 mg (45.000 IE)

Bij tekort: Zie vit. A

Overdosis: Bij 100.000 IE en meer: oranje huidverkleuringen.


Vitamine D (calciferol)


Functie: Bevordert opname van calcium en fosfor door de darmwand, alsmede de bot-stofwisseling.

Komt voor in: Visvetten, boter, eierdooier. De hoeveelheid die wij via de voeding binnen krijgen is minder belangrijk dan wat we zelf synthetiseren o.i.v. ultra-violet licht.

Gaat verloren door: licht en lucht

Dosis: ca. 2,5 microgram per dag, meer voor kinderen.

Dosis bij sport: Idem

Bij tekort:Botontkalking (osteoporose) bij kinderen: rachitis (Engelse Ziekte).

Overdosis: bij meer dan 20 microgram per dag: misselijkheid, nier aandoeningen, kalkafzetting in de weefsels.

Vitamine E (tocoferol)


Functie: Beschermt de cel. Betrokken bij energie-stofwisseling.

Komt voor in: Ei, noten, tarwekiemen, volkoren brood, plantaardige olien.

Gaat verloren door: Licht en lucht, bevriezing

Dosis: 10-15 mg

Dosis bij sport: 50mg en meer

Bij tekort: vermoeidheid, huidafwijkingen, bloedarmoede, steriliteit

Overdosis: Storing in de werking van vitamine K en verhoogde bloeddruk.

Vitamine K (fylochinon)


Functie: Betrokken bij de bloedstolling.

Komt voor in: Groente, plantaardige olieen. Wordt ook door bacterien in de darm geproduceerd.

Gaat verloren door: Licht , Warmte

Dosis: 70-140 microgram

Dosis bij sport: Idem

Bij tekort: onderhuidse bloedingen, slechte wondgenezing

Overdosis: Bloedafbraak, misselijkheid


In water oplosbare vitamines:
Van de in water oplosbare vitamines (C en de B-groep) kan het lichaam nauwelijks een voorraad aanleggen (uitgezonderd B12). Dit betekent dat er bij een tekort in de voeding sneller gebreksverschijnselen ontstaan dan bij de in vet oplosbare vitamines. Er teveel van binnen krijgendoen we ook niet zo snel, omdat het teveel met de urine het lichaam weer verlaat.

Vitamine B1 (thiamine)


Functie: betrokken bij koolhydraat- eiwitstofwisseling, betrokken bij prikkelgeleiding van het zenuwstelsel.

Komt voor in: Grove graanproducten, aardappels, eigeel.

Gaat verloren door:Water , raffineren.

Dosis: 0,4 mg per 1000Kcal.

Dosis bij sport: 10 mg en meer

Bij tekort: vermoeidheid, zwakte, hersenafwijkingen

Overdosis: Geen

Vitamine B2 (riboflavine)


Functie; Betrokken bij energie-stofwisseling en weefselopbouw.

Komt voor in: Gist, ei, kaas, melk, verse groenten.

Gaat verloren door: Zonlicht, verhitting

Dosis: 2 mg

Dosis bij sport: 5mg en meer.

Bij tekort: Vermoeidheid, afwijkingen aan huid en slijmvliezen, haaruitval, misselijkheid.

Overdosis: Huidverkleuringen (zeldzaam)

Vitamine B3 (niacine)

Functie: Betrokken bij energiestofwisseling. Noodzakelijk voor het functioneren van zenuwcellen.

Komt voor in: Gist, grove graanproducten, vis, lever.

Gaat verloren door: Nauwelijks verlies, vrij stabiel.

Dosis: 7 mg. per 1000 Kcal. Het organisme kan zelf enige niacine maken uit het aminozuur tryptofaan.

Dosis bij sport: 40 mg

Bij tekort: Huidafwijkingen, spijsverteringsstoornissen. Psychische afwijkingen.

Overdosis: Verwijding van haarvaten in de huid. Gloeiende huid.


Vitamine B5 (Pantotheenzuur)


Functie: Betrokken bij de energiestofwisseling. Zorgt voor gezonde huid en slijmvliezen.

Komt voor in: Vrijwel alle ongeraffineerde voeding.

Gaat verloren door: warmte, raffineren.

Dosis: ca. 10 mg

Dosis bij sport: Idem

Bij tekort: vermoeidheid, kramp, psychische stoornissen.

Overdosis: geen


Vitamine B6 (Pyridoxine)

Functie: Betrokken bij celopbouw

Komt voor in: Grove graanproducten, verse groenten, aardappels, vlees

Gaat verloren door: Zonlicht en warmte

Dosis: 1-2 mg. Vrouwen die last hebben van menstruatie-stoornissen, alsmed vrouwen die de pil gebruiken, kunnen suppletie nodig hebben (50-100 mg).

Dosis bij sport: Vooral bij krachtsport en hoge eiwitconsumptie is extra B6 aan te bevelen: 50 mg. per dag

Bij tekort: Huidafwijkingen, depressies

Overdosis: nervositeit, neuropathie

Vitamine B7 (choline)

Functie: Beschermt de lever tegem overmatige vetopslag. Maakt deel uit van acetyl-choline (betrokken bij zenuwgeleiding).

Komt voor in: Eierdooier, sojabonen, haver, lever.

Gaat veloren door: water

Dosis: 500mg

Dosis bij sport: idem

Bij tekort: Leververvetting, zenuwafwijkingen.

Overdosis: Geen

Vitamine B8 (Ook wel genoemd: Vitamine H, biotine)


Functie: Betrokken bij energiestofwisseling, functioneren van zenuwstelsel en de conditie van huid en haar.

Komt voor in: eierdooier, volkorenbrood, lever en nier.

Gaat verloren door: hitte, consumptie van rauw eiwit.

Dosis: 200 microgram

Dosis bij sport: Idem

Bij tekort: Huidafwijkingen, haaruitval, vermoeidheid, psychishe stoornissen.

Overdosis: Geen

Foliumzuur

Functie: Nodig voor de aanmaak van nucleinezuren. Betrokken bij celgroei en aanmaak van rode bloedlichaampjes.

Komt voor in: Groente , tarwe , lever.

Gaat verloren door; Licht, lucht en warmte

Dosis: 400 microgram

Dosis bij sport ; idem

Bij tekort: bloedarmoede, vermoeidheid, huidafwijkingen, psychische stoornissen.

Overdosis: Geen


PABA (Para-Amino-benzoezuur)

Functie: werkt samen met foliumzuur. Nodig voor gezonde haren en een gezonde huid

Komt voor in: Tarwekiemen, volkorenprocucten, lever.

Gaat verloren door: Nauwelijks, PABA is vrij stabiel

Dosis: onbekend

Dosis bij sport: idem

Bij tekort: Vergrijzing, bloedarmoede

Overdosis: Huidafwijkingen


Vitamine B12 (cyanocobalamine)


Functie: Betrokken bij celopbouw samen met B6, zink en folzuur. nodig voor aanmaak van rode bloedcellen.

Komt voor in; Lever, vis, nier, melk, ei

Gaat verloren door: Hitte, lucht

Dosis: 5 microgram

Dosis bij sport: 10 microgram

Bij tekort: Bloedarmoede, vermoeidheid, psychische stoornissen.

Overdosis: Geen

Vitamine C (ascorbinezuur)

Functie: Betrokken bij opbouw van weefsels, hormoonproductie, aanmaak van rode bloedcellen, afweersysteem

Komt voor in: Vers fruit (speciaal citrusvruchten), verse groenten, aardappels.

Gaat verloren door: licht , lucht, warmte, sigarettenrook.

Dosis: 50-100mg

Dosis bij sport: Minstens 500 mg

Bij tekort: Bloedend tandvlees , infecties, zwakte

Overdosis: Bij meer dan 10.000 mg (10 gram per dag) soms diarree
#1

29 Replies Related Threads

  DjMark
  ** Retired Moderator **
  RE: ***Alle Vitamines en hun werking op een rijtje*** 2004/03/26 18:51:44 (permalink)
  0
  top post!
  #2
  TjallaRick
  crea thea
  RE: ***Alle Vitamines en hun werking op een rijtje*** 2004/03/26 19:02:20 (permalink)
  0
  Ziet er goed uit hoor !
  #3
  MvS
  Super Heavy Weight
  RE: ***Alle Vitamines en hun werking op een rijtje*** 2004/03/26 21:05:28 (permalink)
  0
  Weer zo'n top post zoals we van jou gewend zijn! erg duidelijk en interessant! kheb em maar ff uitgeprintknipoog
  #4
  ErEf
  Growing pains BFF AD
  RE: ***Alle Vitamines en hun werking op een rijtje*** 2004/03/26 22:26:49 (permalink)
  0
  ik was ook eens begonnen met een overzicht
  http://forum.body-fitness.nl/supps/vita-mineral.asp
  oude site..
  #5
  Raymond Han
  Middle Weight
  RE: ***Alle Vitamines en hun werking op een rijtje*** 2004/03/26 23:42:28 (permalink)
  0
  @ Eref; Dat wist ik niet Eref; mooi overzicht is dat ook, daar staan ook de mineralen bij.
  Interessant
  #6
  St J
  Light Weight
  RE: ***Alle Vitamines en hun werking op een rijtje*** 2004/03/27 17:11:45 (permalink)
  0
  toppertje!
  #7
  Testorikky
  Light Weight
  RE: ***Alle Vitamines en hun werking op een rijtje*** 2004/03/29 09:29:32 (permalink)
  0
  Grote klasse broer,

  Kan ik zo uitprinten voor mijn klantenknipoog

  Greetz
  #8
  Azrael
  Heavy Weight
  RE: ***Alle Vitamines en hun werking op een rijtje*** 2004/03/29 09:38:49 (permalink)
  0
  Ziet er netjes uit. Behalve de dosis voor sport. Die ligt veel te laag ( iniedergeval voor de vit.B zover ik heb gechecked )
  #9
  Raymond Han
  Middle Weight
  RE: ***Alle Vitamines en hun werking op een rijtje*** 2004/04/01 10:11:09 (permalink)
  0
  @azrael; Okay kom maar op met de waardes , zoals die volgens jou zou moeten zijn, ik maak dan wel even een update (tenminste als ik het met je eens ben), dan hebben de anderen er ook meer aan.

  groeten, Ray
  #10
  Hans
  Intense MudaFukin Pimp
  RE: ***Alle Vitamines en hun werking op een rijtje*** 2004/04/04 17:57:28 (permalink)
  0
  Hey maat, goeie post weer!

  Ik zie je maandag weer trouwens!
  #11
  R0XXXY
  Super Heavy Weight
  RE: ***Alle Vitamines en hun werking op een rijtje*** 2004/04/04 18:34:59 (permalink)
  0
  Hey deze had ik nog nie gezien... Erg interressant.. voor mij is het heel belangrijk om te weten wat voor vitamines waarvoor zijn .. en wat tekorten voor gevolg hebben... omdat ik nogal snel tekorten creëer door eenzijdig eten ( dit doordat ik ivm mijn maagbandje niet alles kan eten... )

  Ik zie nu ook dat het wel degelijk van belang is mijn vitamientjes netjes in te nemen.. want wat ik hier lees verklaard ook veel dingen waar ik last van heb of heb gehad... ik ben heel laks met het innemen van mijn multivitamines..

  Wordt tijd dat ik mijn printer weer ga aansluiten... weer iets wat de moeite waard is om uit te draaien... moet maar een speciaal B&F info mapje gaan maken... super blij

  THnxs Raymond
  < Message edited by R0XXXY -- 4/4/2004 18:41:15 >
  #12
  Frewak
  creative brainstormer
  RE: ***Alle Vitamines en hun werking op een rijtje*** 2004/04/04 21:57:16 (permalink)
  0
  Hele handige post!! Goed werk!knipoog
  #13
  Azrael
  Heavy Weight
  RE: ***Alle Vitamines en hun werking op een rijtje*** 2004/04/04 22:33:49 (permalink)
  0
  Ikzelf zou de dosis van de vitamine B's op pakweg 50mg zetten. Een hogere dosis is goed voor je rode bloedcellen en kan prestatie verhogend werken.
  Ik zal nog wel even wat onderzoekjes zoeken binnenkort maar ik ben doodop op het moment.
  #14
  Pipo de C
  Heavy Weight
  RE: ***Alle Vitamines en hun werking op een rijtje*** 2004/04/05 07:24:07 (permalink)
  0
  CTRL+P

  dank super blij
  #15
  JePe
  Middle Weight
  RE: ***Alle Vitamines en hun werking op een rijtje*** 2004/05/01 21:28:05 (permalink)
  0
  ORIGINAL: Azrael

  Ikzelf zou de dosis van de vitamine B's op pakweg 50mg zetten. Een hogere dosis is goed voor je rode bloedcellen en kan prestatie verhogend werken.
  Ik zal nog wel even wat onderzoekjes zoeken binnenkort maar ik ben doodop op het moment.

  Vitamine B wordt vrij snel uitgepiest. Bij Vitamine B2 is dat duidelijk zichtbaar, je urine wordt knal geel, bij 50-100mg wordt dit bijna Cadmium geel! Je urine wordt al 1 tot 2 uur na inname zo geel....

  Tis me nog niet helemaal duidelijk of dat teken is dat je teveel VitB hebt genomen of dat het simpelweg 'goed gebruikt' is... Weet wel dat ik bij verkoudheid minder snel die knalgele urine krijg bij slikken van multi.
  #16
  sriera
  Light Weight
  Re: RE: ***Alle Vitamines en hun werking op een rijtje*** 2004/05/01 21:45:38 (permalink)
  0
  duidelijk allemaal en handig!

  thanks
  #17
  Bodyman
  BIG B
  RE: Re: RE: ***Alle Vitamines en hun werking op een rijtje*** 2004/05/01 23:14:50 (permalink)
  0
  top post
  #18
  JePe
  Middle Weight
  RE: Re: RE: ***Alle Vitamines en hun werking op een rijtje*** 2004/05/02 00:23:19 (permalink)
  0
  Misschien nog ten overvloede, anti-oxidanten (Vit-C, B-caroteen, enzo) voorkomen 'oxidatie' effecten van de zgn. 'vrije radicalen', dit zijn stoffen die bij sommige processen vrij komen, en schadelijk zijn voor cellen (reageren met zo'n beetje alles wat los en vast zit). In een cel kan dit tot 'dooie' plekken leiden, schijnen op electronenmicroscoop foto's duidelijk zichtbaar te zijn...

  Anti-oxidanten vangen deze 'radicalen' af, waardoor ze geneutraliseerd worden. Geen wonder dat Vit-E vooral voor huid gebruikt wordt, want vangt hier radicalen af die vrij komen oiv zonlicht/UV straling.
  #19
  Azrael
  Heavy Weight
  RE: ***Alle Vitamines en hun werking op een rijtje*** 2004/05/11 22:21:59 (permalink)
  0
  ORIGINAL: JePe

  ORIGINAL: Azrael

  Ikzelf zou de dosis van de vitamine B's op pakweg 50mg zetten. Een hogere dosis is goed voor je rode bloedcellen en kan prestatie verhogend werken.
  Ik zal nog wel even wat onderzoekjes zoeken binnenkort maar ik ben doodop op het moment.

  Vitamine B wordt vrij snel uitgepiest. Bij Vitamine B2 is dat duidelijk zichtbaar, je urine wordt knal geel, bij 50-100mg wordt dit bijna Cadmium geel! Je urine wordt al 1 tot 2 uur na inname zo geel....

  Tis me nog niet helemaal duidelijk of dat teken is dat je teveel VitB hebt genomen of dat het simpelweg 'goed gebruikt' is... Weet wel dat ik bij verkoudheid minder snel die knalgele urine krijg bij slikken van multi.


  Als ik na het sporten een multi neem is mijn urine veel en veel minder geel. Bijna normaal.........dit lijkt mij juist beteken dat de vit.B dus beter opgenomen wordt en er dus minder uit wordt gescheiden.
  #20
  Page: 12 > Showing page 1 of 2
  Jump to:
  © 2020 APG vNext Commercial Version 5.0