Chroom Picolinaat niet schadelijk

Page: 12 > Showing page 1 of 2
Author
ErEf
Growing pains BFF AD
2004/06/18 11:42:14 (permalink)
0

Chroom Picolinaat niet schadelijk

Sinds een onderzoek gehouden in 1995 hebben veel mensen Chroom Picolinaat links laten liggen. Het zou de dna kunnen aantasten. http://forum.body-fitness.nl//m_58162/mpage_1/key_//tm.htm#118838 Deze link legt dat allemaal uit.

Maar de concentratie picolinaat is te laag om werkelijk gevaar op te leveren. Solgar (producenten van voedingssupplementen van onder andere vitamines en mineralen) stuurde de volgende informatie:

r effect dan bij diabetici. Onderzoek wees uit dat in de voedingsoplossing geen chroom was verwerkt. Toevoeging van chroom resulteerde in een correctie van de bloedsuikerwaarden. Naar aanleiding van dit voorval heeft de Amerikaanse overheid besloten dat chroom een essentieel mineraal is, waarvoor een RDA van 50-200 microgram werd vastgesteld.
Chroompicolinaat is op dit moment een veel gebruikt supplement. In de afgelopen jaren is er een aantal publicaties verschenen waarin mogelijk schadelijke effecten van deze verbinding werden beschreven. Naar aanleiding hiervan is er bij een aantal mensen ongerustheid ontstaan. In dit artikel wil ik graag nader ingaan op de functies van chroom, de wetenschappelijke onderzoeken naar de werking en de veiligheidsaspecten.

Functies

Driewaardig (trivalent) chroom bevordert de werking van insuline in verschillende lichaamsweefsels(1). Insuline bevordert niet alleen de opname van glucose in de cel, maar beïnvloedt ook de eiwitstofwisseling(2,3,4). Onderzoek heeft aangetoond dat chroompicolinaat de internalisatie (opname in het inwendige van de cel) van insuline in spiercellen verhoogt, waardoor de opname van glucose en leucine (een van de zogenaamde vertakte ketenaminozuren, noodzakelijk voor de opbouw van spierweefsel) toeneemt(9). Daarnaast verhoogt chroom het aantal insulinereceptoren op cellen, de gevoeligheid van bètacellen (insulineproducerende cellen in de alvleesklier) en stimuleert het insuline receptorenzymen, waardoor een netto toename van de gevoeligheid voor insuline in het lichaam optreedt(12). Klinische onderzoeken hebben aangetoond dat het gebruik van chroompicolinaat invloed heeft op de zogenaamde “lean body mass”, oftewel het vetvrije lichaamsgewicht(6,7,8). Naast een toename van spierweefsel werd een toename van de vetverbranding waargenomen.

Toepassing

Deze ontdekkingen hebben geleid tot toepassing van chroom in een aantal situaties. Bij overgewicht wordt chroom toegepast om vetweefsel te verliezen en spierweefsel toe te laten nemen. Bij patiënten met insulineresistentie (variërend van Syndroom X tot diabetes mellitus type II) kan chroom worden gebruikt om (in combinatie met andere elementen als zink, biotine, vitamine B3) de insulineresistentie te verminderen. Recent onderzoek heeft ook aangetoond dat een hoog bloedsuikergehalte door gebruik van corticosteroïden gecorrigeerd kan worden(11).


Veiligheid

In 1995 verscheen een onderzoek waarin de veiligheid van chroompicolinaat in twijfel werd getrokken(13). In dit onderzoek werden ovariumcellen van hamsters blootgesteld aan een aantal chroomverbindingen, te weten chroomnicotinaat, chroompicolinaat en chroomchloride. Alleen chroompicolinaat in de hoogste dosering (1.0 mM) gaf een hoger aantal DNA-beschadigingen dan de andere verbindingen. Deze concentratie is 3000 maal hoger dan de concentratie in het bloed van chroompicolinaatgebruikers. Daarnaast werd in het onderzoek het picolinezuur als clastogeen (DNA-beschadigend agens) genoemd, omdat de andere chroomverbindingen de clastogene effecten niet vertoonden.

Picolinezuur is een metaboliet van L-tryptofaan, die wordt geproduceerd in de lever en nieren van zoogdieren, om vervolgens naar de alvleesklier te worden getransporteerd. Hier heeft het een functie om mineralen uit de voeding te binden en opneembaar te maken. Onderzoek heeft uitgewezen dat een gezonde jonge man per dag 14 mg. picolinezuur met de urine uitscheidt. Een capsule met 200 microgram elementair chroom (als picolinaat) levert 1.4 mg. picolinezuur, ofwel een tiende van de normale dagelijks uitgescheiden hoeveelheid. Clastogene werking wordt met picolinezuur pas bereikt in een concentratie van 2.5-3.0 mM, wat nog 2.5 tot 3 maal hoger is dan in het onderzoek van Stearns als maximum werd gebruikt. Door deze hoge concentratie is dit effect voor het normale gebruik van voedingssupplementen met chroompicolinaat niet relevant.

Een tweede onderzoek waarin de veiligheid van chroompicolinaat in twijfel werd getrokken verscheen in 1999(14). In dit onderzoek wordt beschreven dat trivalent chroom, in aanwezigheid van reducerende stoffen (antioxidanten als bijvoorbeeld vitamine C, cysteïne, alfa-liponzuur etc.) in staat is te reageren tot tweewaardig (divalent) chroom, en daarbij aanleiding kan geven tot radicaalvorming. Dit geldt eigenlijk voor alle overgangsmetalen (metalen zoals zink, ijzer etc), die tegelijkertijd essentiëel zijn voor het lichaam. De aanwezigheid van antioxidanten beschermt tegelijkertijd tegen schadelijke gevolgen van radicaalvorming.

In 2003 verscheen een artikel in de PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) waarin opnieuw een DNA-beschadigend effect werd beschreven (16). In dit geval werd het onderzoek niet op gekweekte cellen, maar op fruitvliegjes uitgevoerd. Beschadiging van het DNA bij deze insecten trad reeds op bij een concentratie van 10,4 microgram per kilogram voedsel. Hieruit blijkt direct dat een fruitvliegje geen betrouwbaar model is voor dit onderzoek bij zoogdieren als ratten bijvoorbeeld treden verschijnselen van een chroomgebrek op wanneer de concentratie chroom minder is dan 100 microgram per kilo voedsel! Blijkbaar bestaat er een veel hogere gevoeligheid voor beschadiging door vrije radicalen bij deze insecten.

Samengevat gaat het bij chroompicolinaat dus om een bewezen effectief supplement, waarbij (zoals bij alle mineralen) overdosering vermeden dient te worden. Schadelijke effecten zijn vastgesteld in onrealistische doseringen, en uitsluitend in celkweken of bij insecten. Langdurig toedienen van hoge doseringen (enkele duizenden malen de inname van een normaal supplement) aan ratten gaf ook na langere tijd (1/2 jaar) geen aanwijzing voor het ontstaan van orgaanschade(15).

Gebruik van meer dan 200 microgram (zoals in onderzoeken is toegepast bij o.a. type II diabetes en een verstoorde glucosehuishouding door gebruik van corticosteroïden) dient onder begeleiding van een arts / therapeut plaats te vinden. Dit geldt overigens voor iedereen die chroomsuppletie wil toepassen bij gelijktijdig gebruik van geneesmiddelen die de bloedsuikerspiegel verlagen.

Drs. E. van Klaarwater
Solgar VitaminsReferenties

Anderson RA. Chromium metabolism and its role in disease processes in man. Clin Physiol Biochem 1986;4:31-41
Jefferson LS. Role of insulin in the regulation of protein synthesis. Diabetes 1980;29:487-496
Fukagawa NK et al. Insulin-mediated reduction of whole body protein breakdown. Dose-response effects on leucine metabolism in postabsorptive men. J Clin Invest 1985;76: 2306-2311
Gelfand RA et al. Effect of physiologic hyperinsulinemia on skeletal muscle protein synthesis and breakdown in man. J Clin Invest 1987;80:1-6
Evans GW et al. Composition and biological activity of chromium-pyridine carboxylate complexes. J Inorg Biochem 1993 Feb;49(3):177-187
Evans GW. Effect on chromium picolinate on insulin controlled parameters in humans. Int J Biosoc Med Res 1989;11:163-180
Hasten DL et al. Effects of chromium picolinate on beginning weight training students. Int J Sports Nutr 1992 Dec;2(4):343-50.
Kaats GR et al. The effects of chromium picolinate supplementation on body composition: A randomised, double-masked, placebo controlled study. Curr Ther Res 1996 Oct;57(10):747-765.
Evans GW et al. Chromium picolinate increases membrane fluidity and rate of insulin internalization. J Inorg Biochem 1992 Jun;46(4):243-250
Mertz M. Chromium occurence and function in biological systems. Physiol Rev 1969;49:163-237
Ravina A et al. Reversal of corticosteroid-induced diabetes mellitus with supplemental chromium. Diabet Med 1999 Feb;16(2):164-167
Anderson RA. Nutritional factors influencing the glucose/insulin system: chromium. J Am Coll Nutr 1997 Oct;16(5): 404-410
Stearns DM et al. Chromium(III)picolinate produces chromosome damage in chinese hamster ovary cells. FASEB J 1995 Dec;9(15):1643-1648
Speetjens JK et al. The nutritional supplement chromium(III) tris (picolinate) cleaves DNA. Chem Res Toxicol 1999 Jun;12(6):483-487
Anderson RA et al. Lack of toxicity of chromium chloride and chromium picolinate in rats. J Am Coll Nutr 1997 Jun; 16(3):273-279
Dion D. D. Hepburn, Jiarong Xiao, Sharell Bindom, John B. Vincent, and Janis O'Donnell. Nutrritional supplement chromium picolinate causes sterility and lethal mutations in Drosophila melanogaster. PRIVATEPRIVATE "TYPE=PICT;ALT="INCLUDEPICTURE \d "http://highwire.stanford.edu/icons/misc/arrowRtrans.gif"PNAS, Apr 2003; 100: 3766 - 3771.
#1

24 Replies Related Threads

  Hans
  Intense MudaFukin Pimp
  RE: Chroom Picolinaat niet schadelijk 2004/06/18 13:41:01 (permalink)
  0
  * Raymond bereidt zich voor op de tegenaanval * .... super blij

  Het geeft maar weer eens aan dat veel uitspraken keihard gedaan worden met onderzoeksresultaten en al, maar dat het volgens dit artikel heel anders gezien moet worden... lastig hoorverdrietig
  #2
  Scighera
  Mr. Gluteus
  RE: Chroom Picolinaat niet schadelijk 2004/06/18 13:56:48 (permalink)
  0
  huh?! verbaasd blij dat ik mijn resterende 500mg Ephedra StackII met 67mcg chr. per cap nog niet heb weggegooid
  #3
  wateengedoe2
  Super Heavy Weight
  RE: Chroom Picolinaat niet schadelijk 2004/06/18 20:59:19 (permalink)
  0
  Het probleem met mutageniteit t.o.v. 'normale' toxiciteit is dat het om een pure kansberekening gaat. Dus ook al neem je heel weinig picolinaat, het hoeft maar één keer raak te zijn en je zit met de gebakken peren (lees: kanker). Een stof die 'gewoon' giftig is in een bepaalde hoeveelheid (bijv. doordat hij een bepaald stukje van de stofwisseling remt of verstoort), kun je daarentegen over het algemeen best in een een 100 of 1000x lagere hoeveelheid binnenkrijgen zonder een centje pijn, het mechanisme van toxiciteit treedt dan niet op (behalve als je het over langere tijd dagelijks binnenkrijgt en het om een stof gaat die zich ophoopt in je lichaam, bijv. PCBs).

  Natuurlijk kun je ook kanker krijgen door andere dingen, zoals door sigarettenrook, carcinogene stoffen die bij bakken en braden ontstaan, gammastraling uit het heelal enz. Leven is nu eenmaal gevaarlijk knipoog Maar het is en blijft een feit dat je door het nemen van een mutagene stof, in hoe kleine hoeveelheiden ook, je kans op kanker vergroot.
  #4
  Insider
  Super Heavy Weight
  RE: Chroom Picolinaat niet schadelijk 2004/06/18 21:03:24 (permalink)
  0
  Klopt, kans dat je ergens iets(ca) uit ontwikkelt is er altijd aanwezig.
  Het is daarom ergens maar ook goed dat we niet weten hoe het leven loopt... zou het allemaal maar veels te moeilijk maken denk ik.
  #5
  Cowgirl Herb
  goes bananas
  RE: Chroom Picolinaat niet schadelijk 2004/06/18 21:12:43 (permalink)
  0
  ORIGINEEL: ErEf
  Maar de concentratie picolinaat is te laag om werkelijk gevaar op te leveren. Solgar (producenten van voedingssupplementen van onder andere vitamines en mineralen) stuurde de volgende informatie:


  En Solgar is een producent die natuurlijk geen belangen heeft bij het overtuigen van de onschuld van Chroom. Dat staat mij hier al tegen: De Bron. Ja natuurlijk worden er diverse onderzoeken en andere bronnen aangehaald, maar zijn die echt onafhankelijk??? Ze lullen alleen maar in hun eigen straatje.
  #6
  ErEf
  Growing pains BFF AD
  RE: Chroom Picolinaat niet schadelijk 2004/06/18 21:19:03 (permalink)
  0
  ORIGINAL: wateengedoe2

  Een stof die 'gewoon' giftig is in een bepaalde hoeveelheid (bijv. doordat hij een bepaald stukje van de stofwisseling remt of verstoort), kun je daarentegen over het algemeen best in een een 100 of 1000x lagere hoeveelheid binnenkrijgen zonder een centje pijn, het mechanisme van toxiciteit treedt dan niet op.

  En volgens mij is dat dus precies wat er aan de hand is met picolinaat. Het wordt van nature al in je lichaam aangemaakt en zorgt ervoor dat de mineralen beter opgenomen worden die je in je voedsel binnenkrijgt. Je hebt het dus al in je lichaam.

  Je plast ongeveer 14 mg per dag uit aan picolinezuur. Wanneer je een 200 mg chroompicolinaat pil wordt ingenomen, wordt daarvan maar 1.4 mg picolinezuur opgenomen.

  Kan me niet voorstellen dat een stof die je lichaam zelf al aanmaakt in een hoeveelheid van 1/10 daarvan opeens toxisch kan zijn. Aangezien je al 14 mg per dag uischeidt, zal er ook geen ophoping plaatsvinden.
  #7
  Robin
  Super Heavy Weight
  RE: Chroom Picolinaat niet schadelijk 2004/06/18 21:22:18 (permalink)
  0
  Daar ben ik het volledig mee eens... Imo proberen ze hier een product (omzet!!) te redden van de ondergang! Er zijn inmiddels voldoende, wél onafhankelijke, onderzoeken waaruit blijkt dat het weldegelijk schadelijk is! Als er dan een tegenbericht op volgt, prima, dan zou je wel eens kunnen twijfelen en afwachten wat het verder brengt. Maar als het artikel dan van een fabrikant komt... ja ja
  #8
  Robin
  Super Heavy Weight
  RE: Chroom Picolinaat niet schadelijk 2004/06/18 21:24:41 (permalink)
  0
  ORIGINAL: ErEf

  Je plast ongeveer 14 mg per dag uit aan picolinezuur. Wanneer je een 200 mg chroompicolinaat pil wordt ingenomen, wordt daarvan maar 1.4 mg picolinezuur opgenomen.

  Kan me niet voorstellen dat een stof die je lichaam zelf al aanmaakt in een hoeveelheid van 1/10 daarvan opeens toxisch kan zijn. Aangezien je al 14 mg per dag uischeidt, zal er ook geen ophoping plaatsvinden.


  Het enige verschil is alleen dat de lichaamseigen picolinezuur op zichzelf staand is...en de gesuplementeerde gebonden is aan chroom.
  #9
  ErEf
  Growing pains BFF AD
  RE: Chroom Picolinaat niet schadelijk 2004/06/18 21:27:16 (permalink)
  0
  juist.. en wat doet het picolinezuur wat op zichzelfstaand is? het bind zich aan mineralen om het transport te verbeteren knipoog
  #10
  ErEf
  Growing pains BFF AD
  RE: Chroom Picolinaat niet schadelijk 2004/06/18 21:29:04 (permalink)
  0
  ORIGINAL: Cowgirl Herb

  En Solgar is een producent die natuurlijk geen belangen heeft bij het overtuigen van de onschuld van Chroom. Dat staat mij hier al tegen: De Bron. Ja natuurlijk worden er diverse onderzoeken en andere bronnen aangehaald, maar zijn die echt onafhankelijk??? Ze lullen alleen maar in hun eigen straatje.

  en Solgar gebruikt geen picolinezuur... het gaat om picolinezuur en niet om chroom. Solgar heeft Chroom GTF in haar producten.
  #11
  wateengedoe2
  Super Heavy Weight
  RE: Chroom Picolinaat niet schadelijk 2004/06/18 22:38:21 (permalink)
  0
  Ik wist niet dat het een lichaamseigen stof was, dat brengt een ander licht op de zaak. In ieder geval is het dan niet zo schadelijk, dat het in de evolutie (vies woord, ErEf :p) is weggeselecteerd. Nog een andere mogelijkheid is dat de clastogeniciteit via een mechanisme plaatsvindt wat niet op de mens van toepassing is, daarover zie ik in het stukje niets. Zou ook interessant zijn om te weten of hamsters ook picolinezuur aanmaken in dezelfde soort h.h. als mensen. Maar wat je zegt, ErEf, dat het blijkbaar 'gewoon' toxisch is, dat is niet het geval bij clastogeniciteit. (althans,picolinaat is natuurlijk ook 'gewoon toxisch', maar daar zie je niets van in deze hoeveelheden en het werkingsmechanisme van die toxiciteit zal hoogstwaarschijnlijk geheel anders zijn als van de DNA-beschadigende eigenschappen.
  #12
  ErEf
  Growing pains BFF AD
  RE: Chroom Picolinaat niet schadelijk 2004/06/18 22:45:54 (permalink)
  0
  ORIGINAL: wateengedoe2

  Ik wist niet dat het een lichaamseigen stof was, dat brengt een ander licht op de zaak. In ieder geval is het dan niet zo schadelijk, dat het in de evolutie (vies woord, ErEf :p) is weggeselecteerd.

  Een dom woord :p, maar laat ik maar meepraten.. we hadden de picolinaat nodig, om mineralen te kunnen opnemen knipoog, ik weet niet hoe het beest dat het voor het eerst dat ging aanmaken dat wist, maar ben blij dat het toevallig wel gebeurd is.super blij
  #13
  Cowgirl Herb
  goes bananas
  RE: Chroom Picolinaat niet schadelijk 2004/06/19 01:49:49 (permalink)
  0
  ORIGINEEL: ErEf
  en Solgar gebruikt geen picolinezuur... het gaat om picolinezuur en niet om chroom. Solgar heeft Chroom GTF in haar producten.

  Ja en dat verkopen ze onder de naam Chroom picolinaat
  KLIK
  #14
  Scighera
  Mr. Gluteus
  RE: Chroom Picolinaat niet schadelijk 2004/06/19 09:50:48 (permalink)
  0
  Is goed voor de overzichtelijkheid cowgirl super blij (dus nietmaf!)
  #15
  wateengedoe2
  Super Heavy Weight
  RE: Chroom Picolinaat niet schadelijk 2004/06/19 11:03:05 (permalink)
  0
  ORIGINAL: ErEf

  Een dom woord :p, (....) ik weet niet hoe het beest dat het voor het eerst dat ging aanmaken dat wist, maar ben blij dat het toevallig wel gebeurd is.super blij

  Ja, knap van dat beest hè! Misschien is evolutie dus helemaal zo dom nog niet :p
  #16
  Espi
  meten = weten!
  RE: Chroom Picolinaat niet schadelijk 2004/06/19 22:30:48 (permalink)
  0
  Had het artikel naar Willem Koert van Ergogenics toegespeeld

  Dit was zijn antwoord, dat ik vandaag ontving:

  "
  PNAS is, na Nature en Science, het hoogste van het hoogste. Daar kom je niet zomaar in. Als deze meneer zegt dat het een slechte studie is, wel, dan is dat voor zijn eigen rekening.

  Er loopt in de VS nu een meer-generatie-studie met ratten die chroompicolinaat krijgen, betaald door de overheid. Als die resultaten verschijnen, dan weten we wie er gelijk heeft.

  Ik hoop voor alle gebruikers dat de studies over beschadiging van DNA net zo uit de lucht zijn gegrepen als Drs. E. van Klaarwater zegt. Dat het gebruik van dit wondermiddel niet in alle stilte heeft geleid tot afwijkingen bij kinderen. Dat we straks niet zitten met een affaire waarbij de Softenoncrisis in het niet verzinkt.

  Maar ik heb er een hard hoofd in.

  Ciao,
  Willem

  NOOT
  Ergogenics Webmagazine is een nieuwssite, bijgehouden door journalisten, niet door artsen. Als je vragen hebt over ergogene middelen zijn we niet te beroerd om die te beantwoorden. Maar die antwoorden zijn niet bedoeld als medisch advies. Niets in deze mail is bedoeld als 'advies'. Voor advies moet je bij een arts zijn.


  Mijn opmerking na het doorgeven van de gehele tekst was:

  Overigens... Solgar is dezelfde firma waarvan de probiotica alle activiteit verloor door te warme opslag.. neem deze info met een korrel zout. Zou toch graag je mening horen...het is natuurlijk goed nieuws als je toch veilig chroom picolinaat zou kunnen innemen.
  #17
  ErEf
  Growing pains BFF AD
  RE: Chroom Picolinaat niet schadelijk 2004/06/19 23:56:40 (permalink)
  0
  WK zegt dus niks
  #18
  Espi
  meten = weten!
  RE: Chroom Picolinaat niet schadelijk 2004/06/20 00:00:42 (permalink)
  0
  Hij wacht op de uitkomst van een grote studie die meer uitsluitsel zou moeten geven..
  Vooralsnog wil ik niet te snel de woorden van iemand aannemen die zelf chroompicolinaat verkoopt.. maar evenmin van iemand die zich op de borst klopt, dat niet te doen.

  WK heeft niks te verkopen, dus.... voorlopig houd ik chroompicolinaat er uit, tot het tegendeel bewezen is voor de veiligheid.

  Espi
  #19
  3XL
  Senior Moderator
  RE: Chroom Picolinaat niet schadelijk 2004/06/20 12:32:05 (permalink)
  0
  Food Chem Toxicol. 2004 Jun;42(6):1029-42. Related Articles, Links


  Determining the safety of chromium tripicolinate for addition to foods as a nutrient supplement.

  Berner TO, Murphy MM, Slesinski R.

  The ENVIRON Health Sciences Institute, 4350 North Fairfax Drive, Suite 300, Arlington, VA 22203, USA. tberner@environcorp.com

  Trivalent chromium is an essential element required for normal carbohydrate, lipid, and protein metabolism in humans and animals. This article describes how one particular form of trivalent chromium, chromium tripicolinate (Chromax), a stable complex of trivalent chromium and picolinic acid, was determined to be safe for use as a nutrient supplement in foods (i.e., nutritional bars and beverages). A safety assessment of a nutrient supplement for use in food requires an evaluation of the safety of the product (Chromax), as well as an evaluation of the safety of the intended dietary ingredient (chromium tripicolinate). In this assessment, the production process, final product specifications, and product analysis results for Chromax were evaluated to determine the safety of the final product. Then, the Estimated Daily Intakes (EDIs) of trivalent chromium and picolinic acid from the proposed use of Chromax were calculated using data from the USDA's most recent Continuing Survey of Food Intakes by Individuals. The EDI for trivalent chromium was compared to the Acceptable Daily Intake (ADI) for this compound derived from animal studies, corroborated with human data, while the EDI for picolinic acid was compared to existing in vivo exposure to this compound that occurs naturally in the body. As long as the EDI of trivalent chromium is less than the ADI for this compound and the EDI of picolinic acid is less than its estimated in vivo exposure, Chromax can be considered safe for its intended use. Employing this approach, it was determined that Chromax is safe, as well as generally recognized as safe (GRAS), for use in nutritional bars and beverages as a nutrient supplement at a maximum use level of 2.4 mg of Chromax per product serving.


  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=15110112
  #20
  Page: 12 > Showing page 1 of 2
  Jump to:
  © 2020 APG vNext Commercial Version 5.0