LockedClomid Post Cycle Therapy

Author
MaxMuscle
Super Heavy Weight
2004/05/05 10:38:22 (permalink)

Clomid Post Cycle Therapy

Na-kuur Clomid Therapie

De start van je nakuur met clomid is onder andere afhankelijk van de steroide die gebruikt is gedurende je AS kuur. Verschillende soorten steroiden hebben ook verschillende halferingswaarden en de inname van de clomid moet daarop zijn aangepast. Als clomid wordt ingenomen als het niveau van androgenen nog hoog is in je lichaam, dan zal de inname voor niets zijn.
Je moet wachten totdat de waarden van de stoffen in je bloed gedaald zijn voordat je met het innemen van clomid begint. Maar als je weer te lang wacht met het innemen van clomid, dan loop je weer kans meer van je gewonnen massa in te leveren.

Als je kijkt naar de onderstaande lijst dan kan je met behulp daarvan wanneer het het beste kan zijn om je nakuur te beginnen.
Wanneer je verschillende soorten aas hebt gebruikt tijdens je kuur dan moet je uitgaan van de langst werkende stof die je genomen hebt. Bijvoorbeels, als je kuur bestond uit dbol, sustanon en winstrol, dan moet je je nakuur plannen op basis van de halfveringstijd van sustanon, omdat die langer doorwerkt dan dbol en winstrol.


 • Anadrol/Anapolan:.............8 - 12 uur na laatste inname
 • Deca:.................................3 weken na laatste injectie en clomid 4 weken gebruiken
 • Dianabol:...........................8 - 12 uur na laatste inname
 • Equipoise:.......................... 17 dagen - 3 weken na laatste injectie
 • Fina:...................................3 dagen na laatste injectie
 • Primobolan depot:..............10 dagen – 2 weken na laatste injectie
 • Sustanon:...........................3 weken na laatste injectie
 • Testosterone Cypionate:....2 weken na laatste injectie
 • Testosterone Enanthate:....2 weken na laatste injectie
 • Testosterone Propionate:...3 dagen na laatste injectie
 • Testosterone Suspension:...4 – 8 uur na laatste inname
 • Winstrol:...............................8 - 12 uur na laatste innameGebruik 300 mg clomid de eeste dag van inname, 3 x daags 100 mg verdeeld over de dag. De volgende dag tot enmet 10de dag kan je 100 mg gebruiken.. 2 x 50 mg over de dag verdeeld. Daarna 50 mg / dag voor 10 dagen, waarmee je in totaal 3 weken als nakuur hebt.


Bron: Professional Muscle & Muscle Mayhem

Waarschuwing! De artikelen met betrekking tot het gebruik van onwettige prestatie drugs zijn slechts voor informatiedoeleinden en zijn de uitdrukkingen van de auteur. Wij bevorderen niet het gebruik van deze substanties en de informatie binnen deze publicatie is niet bedoeld om het gebruik of het bezit van onwettige substanties te overreden of aan te moedigen. Deze substanties zouden slechts onder de raad en de supervisie van een gekwalificeerde, vergunning houdende arts moeten worden gebruikt.
#1

0 Replies Related Threads

  Jump to:
  © 2020 APG vNext Commercial Version 5.0