==De Galblaas en Lever Reinigingskuur==

Page: 1234 > Showing page 1 of 4
Author
Raymond Han
Middle Weight
2006/10/02 23:07:48 (permalink)
5 (1)

==De Galblaas en Lever Reinigingskuur==

Even jullie aandacht graag:
De voorbereidingsperiode van de leverreiniging is 6 dagen - 1 liter appelsap per dag drinken. (Verdeeld over de dag, tussen de maatlijden door).
 
Na de leverreiniging kan men ook nog enkele spoelingen nemen om de afgestoten stenen die zich verzamelen in de darm, uit te spoelen. De leverreiniging wordt op de laatste appelsapdag uitgevoerd.

De ongelooflijke Lever en Galblaas reiniging
 
INTRODUCTIE
 
Veel mensen geloven dat galstenen alleen in de galblaas gevonden kunnen worden. Dit is een verkeerde aanname. De meeste stenen worden feitelijk in de lever gevormd en relatief weinig verschijnen er in de galblaas. Je kunt deze stelling gemakkelijk zelf verifiëren door jezelf een leverzuivering te geven.

Het maakt weinig uit wie je bent; een leek, een medisch arts, een wetenschapper, of iemand die geen galblaas meer heeft en om die reden denkt helemaal geen galstenen meer te hebben. De resultaten van de leverzuiveringen spreken voor zich. Grote aantallen medische onderzoeken of medische verklaringen kunnen het resultaat niet waardevoller maken dan het van zichzelf al is. Zodra je honderden groene of beige-kleurige galstenen in de toiletpot ziet drijven, tijdens je eerste leverzuivering, zul je intuïtief weten dat je met iets heel belangrijks in je leven bezig bent. Om je nieuwsgierige aard te bevredigen, kun je ze naar een laboratorium brengen voor een chemische analyse of je vraagt je huisarts wat hij van dit alles (de stenen) denkt. Maar wat het belangrijkste van deze ervaring is, is dat je actieve verantwoordelijkheid hebt genomen voor je eigen gezondheid, wellicht voor de eerste keer in je leven. Niet iedereen verkeert in zulke gelukkige omstandigheden als jij.

Naar schatting zal zo'n 20 % van de wereldpopulatie galstenen in hun galblaas ontwikkelen op enig moment in hun leven. Dit percentage houdt echter geen rekening met het veel grotere aantal mensen dat galstenen in hun lever zal ontwikkelen of ze al heeft.
Verrassend genoeg rapporteerden maar relatief weinigen in het verleden galstenen in de galblaas te hebben gehad.
Galstenen in de lever zijn de belangrijkste belemmering om een goede gezondheid, jeugdigheid en vitaliteit te verwerven en te behouden. Ze zijn, inderdaad,een van de belangrijkste redenen waarom mensen ziek worden en moeite hebben met het herstellen van ziekte.

De nalatigheid te onderkennen dat galsteenformatie in de lever voorkomt, is wellicht de meest ongelukkige vergissing die ooit begaan is op het gebied van de medische geneeskunst, zowel orthodox als aanvullend. Zo zwaar leunen op bloedonderzoeken voor diagnostische doeleinden, zoals de conventionele geneeskunst doet, kan een groot nadeel zijn met het oog op het beoordelen van de levergezondheid. De meeste mensen met fysieke klachten hebben perfect normale lever enzymwaarden in het bloed, ondanks dat ze lijden aan congestie van de lever. Levercongestie en stagnatie zijn de meest algemeen voorkomende gezondheidsproblemen. Toch maakt de conventionele geneeskunst geen zinspeling daarop, noch heeft het een manier om deze condities te diagnosticeren. De lever enzymniveaus in het bloed worden alleen verhoogd als er sprake is van vergevorderde levercel destructie, zoals het geval is bij, bijvoorbeeld hepatitis of leverontsteking. De levercellen bevatten grote hoeveelheden enzym. Wanneer ze scheuren komen de enzymen in het bloed en geven ze leverafwijkingen aan. Maar tegen die tijd is het leed al geschiedt. Er zijn jaren van congestie nodig voor het zover kan komen. Derhalve zijn typisch klinische testen geen betrouwbare manier om galstenen in de lever op te sporen. Door te begrijpen hoe galstenen in de lever bijdragen aan het ontstaan van bijna ieder type ziekte, en door enkele eenvoudige stappen te ondernemen om ze te verwijderen, ben je in staat om zelf het voortouw te nemen bij het herstellen van je gezondheid en vitaliteit op een permanente basis.

De implicaties van het toepassen van de leverzuivering op jezelf of, als je een praktiserend therapeut bent, voor je patiënten, zijn ongelooflijk belonend. Een schone lever hebben, is zoiets als een nieuw leven krijgen. De lever heeft de directe controle over groei en functioneren van elke cel in het lichaam. Iedere verstoring, mankement of abnormaal groeipatroon van de cel is in grote mate te wijten aan slechte leverprestatie. Dankzij in uitzonderlijke ontwerp, 'lijkt' de lever vaak normaal te presteren (gebalanceerde bloedwaarden), zelfs als het zo'n 60 % van in oorspronkelijke efficiency heeft verloren.
Zo misleidend als dit kan zijn voor de patiënt en zijn arts, de oorsprong van de meeste ziekten kan eenvoudig getraceerd worden naar de lever. Alle ziekten of symptomen van een zwakke gezondheid worden veroorzaakt door een obstructie van het een of ander. Als een bloedvat geblokkeerd is en daardoor niet langer kan zorgdragen voor de snelle levering van vitale zuurstof of voedingsstoffen aan een groep cellen, zullen de cellen geforceerd worden specifieke noodmaatregelen te treffen om te overleven. Natuurlijk zullen vele van de getroffen cellen de 'hongersnood' niet overleven en eenvoudig afsterven. Maar andere, meer veerkrachtiger cellen zullen zich leren aan te passen aan de ongunstige situatie (celmutatie) en leven van vastgehouden, toxische stofwisselingsafvalproducten. Hoewel in werkelijkheid een dergelijke overlevingsreactie voorkomt dat het lichaam onmiddellijk overlijdt door septische vergiftiging, hebben we de neiging dit als 'ziekte' te labellen. In dit geval is het label bekend als kanker.

Er zijn andere, meer duidelijke obstructies die ons wel-zijn kunnen verstoren. Een continue geconstipeerde dikke darm verhindert het lichaam zich te ontdoen van de afvalproducten die in de feces zitten. Het vasthouden van afval in de lagere delen van de darmen leidt tot een toxische dikke darm en, als de situatie niet opgelost wordt, tot een toxisch lichaam.

Nierontsteking en nieruitval verschijnen als een verkalkte steen de urinestroom blokkeert in de nieren of blaas. De opgebouwde mineraalopeenhopingen in het urinesysteem kunnen leiden tot het vasthouden van vocht en gewichtstoename. Als hard geworden slijm de doortocht van lucht in je longen blokkeert, raak je letterlijk buiten adem. Slecht horen kan het gevolg zijn van plakkerig slijm dat de buizen tussen je keel en oren verstopt. Op dezelfde manier zorgt een verdikking van het bloed, veroorzaakt door hoog zuurvormend voedsel en dranken, dat de bloedstroom door de vaten en aders beperkt wordt. Dit leidt tot talloze problemen in het lichaam, van eenvoudige huidirritatie tot jicht, hartaanval of herseninfarct.

Deze of vergelijkbare obstructies in het lichaam zijn direct en indirect verbonden met beperkte leverprestatie - in het bijzonder, met een impasse veroorzaakt door galstenen in de lever en galblaas. De aanwezigheid van stukken geklonterde gal (galstenen) in deze organen hindert zulke vitale processen als de spijsvertering, eliminatie van afval en de detoxificatie van schadelijke substanties in het bloed.

Door het ontstoppen van de lever galkanalen en de galblaas zullen de 60 - 100 triljoen lichaamscellen in staat zijn meer zuurstof te 'ademen', voldoende hoeveelheden voedingsstoffen te ontvangen, efficiënt hun stofwisselingsafvalproducten te elimineren, en perfecte communicatieve verbindingen te onderhouden met het zenuwstelsel, het endocriene systeem en ieder ander deel van het lichaam.

Bijna iedere patiënt die lijdt aan een chronische ziekte heeft buitensporige hoeveelheden galstenen in de lever. Dit kan eenvoudig geverifieerd worden door de chronisch zieke een leverzuivering te laten ondergaan. Maar tenzij er een specifieke leverziekte is, wordt dit vitale orgaan zelden beschouwd als de 'boosdoener' bij andere ziekten. De meerderheid van de galstenen in de lever en galblaas bestaat uit dezelfde 'onschadelijke' bestanddelen als die in vloeibare gal zitten, waarvan cholesterol het hoofdingrediënt is. Dit maakt de meeste stenen 'onzichtbaar' voor röntgenstraling en echoscopische technologieën. De situatie is anders als je de galblaas in ogenschouw neemt, waar sommige van de galstenen, zo'n 20 % van alle stenen, volledig gemaakt zijn van mineralen, hoofdzakelijk calciumzouten en galpigmenten. Moderne diagnosticerende middelen kunnen deze verharde, relatief grote stenen eenvoudig waarnemen, maar ze hebben de neiging de zachtere, niet verkalkte stenen in de lever over het hoofd te zien. Slechts wanneer er buitensporige hoeveelheden cholesterolgebaseerde stenen (95 % cholesterol) de galkanalen van de lever blokkeren, onthult echoscopie wat bekend staat als een vette lever. In zulke gevallen, laten de echobeelden een lever zien dat bijna geheel wit (in plaats van zwart) is. Een vette lever kan tot zo'n 20.000 stenen verzamelen voordat het bezwijkt aan verstikking en ophoudt te functioneren.

Als jij een vette lever hebt en je zou naar de dokter gaan, zou hij je vertellen dat je 'vette structuren' in je lever hebt. Het is onwaarschijnlijk, desniettemin, dat hij je zou vertellen dat je ook intrahepatische stenen hebt (stenen die de galkanalen van de lever versperren). Zoals ik eerder benoemde, zijn de meeste intrahepatische stenen niet op te sporen door middel van echoscopie. Desalniettemin zou zorgvuldige analyse van de echobeelden door de specialisten kunnen laten zien dat de galkanalen in de lever zich verwijd hebben als gevolg van versperring. Sommige van de grotere stenen zijn zichtbaar. Tenzij er echter een indicatie is van grote leverproblemen, checken artsen zelden op intrahepatische stenen. Zelfs als de vette lever in een vroeg stadium of galstenen in de galkanalen eenvoudig herkend en gediagnosticeerd zouden kunnen worden, bieden de hedendaagse medische faciliteiten geen methoden om dit vitale orgaan van de zware last die het 'draagt' te bevrijden. Het feit blijft dat de meeste mensen honderden, en in veel gevallen, duizenden hard geworden galresten in de lever verzameld hebben. Deze stenen blokkeren haar galbuizen continue. Gezien het nadelige effect dat de stenen hebben op de leverprestatie in z'n geheel, is het irrelevant of ze bestaan uit zachte klonten cholesterol, of harde, gekristalliseerde mineraalzouten. Of onze artsen of wij ze nu beschouwen als conventionele galstenen, vetopslag of klonten die bestaan uit hard geworden gal, het feit dat ze verhinderen dat gal door de galkanalen stroomt, is hetzelfde bij alle drie de veronderstellingen.

De hoofdvraag is, hoe kan zo'n simpel iets als een gehinderde galstroom zulke complexe ziekten als hartfalen, diabetes of kanker veroorzaken? Gal, wat een groen gekleurde, alkalische vloeistof is, heeft meervoudige functies. Elk daarvan beïnvloedt de gezondheid van ieder orgaan en systeem in het lichaam. Los van het ondersteunen bij de vertering van vet, calcium en eiwitrijk voedsel, is gal nodig om het vetgehalte in het bloed normaal te houden, toxines uit de lever te verwijderen, een juiste zuur/base balans in het darmstelsel te helpen onderhouden, en de dikke darm te vrijwaren van de groei van schadelijke microbes.

Om een sterk en gezond spijsverteringsstelsel te onderhouden en de lichaamscellen te voeden met de juiste hoeveelheid voedingsstoffen, moet de lever 1,1 - 1,5 liter gal per dag produceren. Alles minder dan dat, veroorzaakt noodzakelijkerwijs problemen met de vertering van voeding, de eliminatie van afval en de constante inspanning van het lichaam om het bloed te ontgiften. Veel mensen produceren slechts een kopje vol of minder.

Zoals aangetoond zal worden, zijn alle gezondheidsproblemen direct of indirect het gevolg van verminderde galproductie en inefficiënt galtransport. Mensen met chronische ziekten hebben vaak duizenden galstenen die de lever galkanalen verstoppen. Sommige stenen kunnen de galblaas ook verstopt hebben. Door deze stenen door middel van een serie leverzuiveringen te verwijderen, en een uitgebalanceerd dieet en levensstijl te hand haven, zullen de lever en galblaas in staat zijn hun natuurlijke efficiëntie te herstellen, en de meeste symptomen van ongemak of ziekte in het lichaam zullen beginnen af te nemen.

Allergieën zullen minder erg worden of verdwijnen, evenals rugpijn en de energie en het gevoel van wel-zijn zal drastisch verbeteren. De galbuizen van de lever zuiveren van galstenen is een van de meest belangrijke en krachtigste procedures om je gezondheid te herwinnen en te verbeteren.

De grootte van de stenen varieert tussen die van een speldknop en die van een kleine walnoot. De eigenlijke leverzuivering vindt plaats binnen een tijdsframe van minder dan 14 uur en kan gemakkelijk in een weekend thuis gedaan worden.

Wat Kan Ik Van De Leverzuivering Verwachten?
 
Een Leven met minder Ziektes
Ziekte is geen onderdeel van het ontwerp van het lichaam. Ziektesymptomen geven alleen maar aan dat het lichaam probeert ernstige schade of zelfs een levensbedreigende situatie te voorkomen. We worden ziek als ons immuunsysteem wordt onderdrukt en overbelast door opeengehoopt giftig afval. Wanneer de opeenhoping een climax heeft bereikt, probeert het lichaam het op verschillende manieren te zuiveren. Haar methoden van zelfverdediging en zuivering vereisen vaak koorts, infectie, ontsteking, zweren en pijn. In meer ernstige gevallen, helpen kanker en het opbouwen van plaque in de binnenwanden van slagaders onmiddellijk overlijden voorkomen. De 16 meeste types van interne 'verstikking' worden voorafgegaan of vergezeld door blokkade van de leverkanalen. Wanneer de lever, die de hoofdfabriek en ontgiftigingscentrum van het lichaam is, vol komt te zitten met galstenen is ziekte een heel logisch gevolg.

Door de leverkanalen van alle obstructies te ontdoen en een gebalanceerd dieet en levensstijl te onderhouden, keert het lichaam op natuurlijke wijze terug in een staat van balans (homeostase). Deze gebalanceerde staat wordt in het algemeen 'goede gezondheid' genoemd. Het oude gezegde; 'voorkomen is beter dan genezen' is zeer toepasselijk voor de lever. Als de lever vrijgehouden wordt van stenen, is het heel moeilijk deze balans uit z'n evenwicht te brengen. De leverzuivering doet veel meer dan alleen het herstellen van de galblaas- en leverfuncties. Het helpt mensen actief zorg te dragen voor hun eigen gezondheid voor de rest van hun leven. Een ziektekostenverzekering afsluiten kan een ziektevrij leven niet garanderen. Goede gezondheid ontstaat vanzelf wanneer je je lichaam vrij houdt van galstenen en andere giftige afvalstoffen, en wanneer je de meest basale behoeften voor het onderhouden van jeugdigheid en vitaliteit gedurende je leven vervult.

Verbeterde Spijsvertering, Energie En Vitaliteit
De betekenis van een 'goede spijsvertering' omvat drie basis processen in het lichaam:


Het voedsel dat we eten wordt afgebroken in voedingsstoffen.
De voedingsstoffen worden gemakkelijk geabsorbeerd, gedistribueerd naar alle cellen en ze worden efficiënt gemetaboliseerd.
De afvalproducten die het gevolg zijn van het afbraakproces en het gebruiken van voedsel worden volledig geëlimineerd door de uitscheidingsorganen en -processen.


Het lichaam heeft een goede spijsvertering nodig om de continue, efficiënte vervanging van 60-100 triljoen cellen te kunnen garanderen. Om homeostase te blijven, moet het lichaam 30 biljoen nieuwe cellen maken om hetzelfde aantal oude, versleten of beschadigde cellen te vervangen. Als dit geleidelijk aan gebeurt, dag na dag en jaar na jaar, zullen de nieuwe lichaamscellen net zo gezond en effectief zijn als de vorige. En zelfs als bepaalde cellen, zoals hart- en hersencellen, niet kunnen worden vervangen (deze theorie staat op het punt achterhaald te worden), hun samengestelde delen worden desalniettemin constant vernieuwd, d.i. koolstof, zuurstof, waterstof en stikstof atomen.

De natuurlijke vervanging van cellen en atomen is, helaas, niet langer compleet of efficiënt bij de meerderheid van de mensen die leven in een stressmaatschappij waar maar weinig tijd is voor een gezonde levensstijl en een gebalanceerd dieet. Mensen zijn tegenwoordig ongezond, omdat ze ongezond voedsel eten. In tegenstelling, een voedzaam dieet bestaat uit natuurlijke, onbespoten voeding en vers, schoon water. Slechts enkele samenlevingen die leven in afgelegen en afgezonderde gebieden, zoals de Abkhasische bergen in Zuid-Rusland, het Himalaya gebergte in India, Tibet en China, de Andes in Zuid-Amerika, of delen in het noorden van Mexico, zijn erin geslaagd om hun jeugd en gezondheid te bewaren op alle leeftijden. Hun dieet bestaat uitsluitend uit pure, verse voeding. Maar je hoeft niet op afgelegen plekken in de wereld te wonen om gezond te zijn. In feite is het heel normaal om bijvoorbeeld volledig schone bloedvaten te hebben op de leeftijd van 100 jaar of ouder

Door ons lichaam te zuiveren en het de best mogelijke behandeling te geven, kunnen we allemaal onze kwaliteit van leven verhogen naar een hoog niveau van energie en vitaliteit, wat de natuurlijke gezondheidstoestand is waarop ieder menselijk wezen recht heeft. Een goed functionerend spijsverteringssysteem en een galstenenvrije lever scheppen de belangrijkste condities voor het lichaam om een soepel verlopende vervanging van cellen te reguleren zonder opeenstapeling van toxines.Dit is het beste tegengif tegen veroudering en ziekte die iedereen maar kan hebben.

Vrij Van Pijn
Pijn is een signaal dat het lichaam gebruikt om bepaalde problemen of disfunctioneren te identificeren en te corrigeren. Pijn is op zichzelf geen ziekte, maar een signaal van een juiste immuunreactie op een abnormale situatie. Wanneer de pijn op natuurlijke wijze verdwijnt, zonder het gebruik van pijnstillers, betekent dit dat het lichaam weer in balans is. Chronische pijn geeft aan dat de immuunreactie niet voldoende is en dat de oorzaak van het probleem nog niet verwijderd is.

De lever en de galblaas zuiveren van galstenen kan de pijn in het lichaam helpen reduceren en verdwijnen, ongeacht of de pijn gevoeld wordt in de gewrichten, het hoofd, de zenuwen, de spieren of de organen. Het lichaam is zo gezond als het bloed en de lymfe zijn. Als het bloed en de lymfe enorme hoeveelheden toxines bevatten, wat het geval is met een verstopte lever, kan er irritatie, ontsteking en infectie, of schade aan de cellen en weefsels in de zwakkere delen van het lichaam ontstaan. Als de functies van vertering, stofwisseling en het verwijderen van afvalstoffen in het lichaam zijn beschadigd door zwakke leverprestatie, kan het bloedimmuunsysteem haar genezende werk in het lichaam niet volbrengen.

De genezende werking is gebaseerd op een efficiënt immuunsysteem, waarvan het grootste deel is gelokaliseerd in het darmstelsel. De lever, die het belangrijkste orgaan is die de vertering en stofwisseling van voedsel beheerst, moet vrij zijn van alle obstructies (galstenen) om te voorkomen dat het immuunsysteem overbelast wordt. Als de immuniteit laag is in de darmen, is het ook laag in alle andere delen van het lichaam. Pijnverlichting is automatisch wanneer verstopping verdwijnt en het immuunsysteem weer tot volle sterkte en efficiency terugkeert. Pijn is niet iets dat behandeld behoeft te worden, tenzij het ondraaglijk is.
Aangezien chronische pijn veroorzaakt wordt door chronische verstopping, moeten de lever, de darmen, de nieren en het Iymfesysteem gezuiverd worden voordat er geprobeerd wordt de pijn te behandelen. In bijna elk geval, zal dit alle pijn laten verdwijnen en een vibrerende gezondheid en goede immuun functies herstellen.

Een Meer Flexibel Lichaam
Een fysiek flexibel lichaam is een maatstaf van hoe goed de organen, gewrichten, spieren, verbindende weefsel en cellen gevoed worden door het voedsel dat we eten, het water dat we drinken en de lucht die wij inademen. De verterings- en stofwisselingsprocessen die deze zaken aan de cellen beschikbaar stellen, moeten in top conditie zijn om gezondheid een permanente realiteit te laten zijn. Stijfheid in de gewrichten en spieren wijst op zure afvalstoffen in deze delen van het lichaam als gevolg van een slechte vertering en uitscheiding.

lederen die yoga, gymnastiek of een andere vorm van beweging beoefent, en die een of meer leverzuiveringen doet, bemerkt enorm toegenomen flexibiliteit in de rugwervel, de gewrichten en de spieren. Opgeslagen minerale zouten in de nek en schoudergebieden beginnen te verminderen en pijn en stijfheid verdwijnt. Het hele lichaam voelt meer 'verbonden', omdat de bindweefsels die de cellen samenhouden weer meer vloeibaar worden. Een rivier van puur, zuiver water stroomt gemakkelijker en met minder frictie dan een rivier die 'verdikt' is met veel vuil en modder. Een van de meest belangrijke functies van de lever is het bloed dun te houden zodat het voedingsstoffen naar de cellen kan transporteren, afvalstoffen kan verzamelen en hormonale stoffen op tijd naar hun bestemming kan vervoeren. Dik bloed is het algemene kenmerk bij de meeste ziekten in het lichaam en het kan herkend worden door een gebrek aan flexibiliteit in bepaalde delen van het lichaam, samen met andere symptomen. Als de rugwervel en de gewrichten permanent stijf en pijnlijk zijn, wijst dit erop dat de meeste inwendige organen lijden aan circulatieproblemen. De bloedcirculatie verbetert aanzienlijk wanneer galstenen ophouden met het verstoppen van de lever. Dit leidt tot verhoogde flexibiliteit en mobiliteit in het lichaam. Een goed en regelmatig oefenprogramma helpt de nieuw gevonden flexibiliteit te ondersteunen en onderhouden.

Een flexibel lichaam veronderstelt ook een open en soepele geest. Een rigide lichaam anderzijds is een signaal van een rigide en angstige geest. Als het lichaam wordt voorzien van dunner bloed en verharde structuren weer zacht worden, dan wordt de mentale houding ook meer expansief en inschikkelijk. Dit verhoogt onze mogelijkheid om de kansen in het leven in het nu te benutten en het voegt grote vreugde en bevrediging toe aan elke dag.

Het Omkeren Van Het Verouderingsproces
Verouderen wordt over het algemeen gezien als een onvermijdelijk fenomeen dat iedereen op een gegeven moment zal treffen. Deze visie verwijst echter alleen naar de 'negatieve' gevolgen. Ouder worden kan ook gezien worden als een groeiproces dat het leven rijker maakt, dat wijsheid doet toenemen en dat rijk aan ervaringen en volwassenheid maakt, deugden die zelden op jonge leeftijd gevonden worden. Het negatieve aspect van ouder worden, waarmee de meerderheid van de mensheid zich identificeert, is een stofwisselingsprobleem dat zich geleidelijk aan ontwikkelt over een langere periode.

De ongewenste effecten van ouder worden zijn het gevolg van disfunctioneren dat zich openbaart op celniveau. Als de lichaamscellen niet in staat zijn de dagelijks geproduceerde afvalstoffen snel genoeg te verwijderen, wordt een deel ervan in de celmembranen opgeslagen. In feite worden de celmembranen 'afvalbakken' op celniveau. De cellen kunnen zichzelf niet ontdoen van al hun eigen afval, omdat het omringende bindweefsel is gevuld met ander afvalmateriaal (door een geblokkeerd Iymfesysteem). Na verloop van tijd wordt dit inefficiënte afvoeren van afvalstoffen meer uitgesproken en duidelijk. Dit achtergebleven afval snijdt geleidelijk aan de toevoer van zuurstof, voedingsstoffen en water aan de cellen af en het verdikt de celwanden (membramen) aanzienlijk. De celmembranen van een pasgeboren baby zijn erg dun, bijna kleurloos en transparant. De gemiddelde 70 jarige persoon heeft heden ten dage celmembranen die op zijn minst vijf keer zo dik zijn als die in een babylichaam aangetroffen worden; de kleur van de membramen is over het algemeen bruin, en in sommige gevallen zelfs zwart. Dit cel degeneratieproces is wat we over het algemeen 'verouderen' noemen.

Zelfs gedurende het ouder worden, worden alle cellen in het lichaam routinematig vervangen door nieuwe cellen. Toch zijn de nieuwe cellen over het algemeen niet in een betere condities dan de oude waren. Het geaffecteerde weefsel of de groepen cellen zijn zwakker geworden en ze lijden aan ondervoeding. Dit geeft de nieuwe cellen een erg slechte start in het leven. Met als consequentie dat de membramen van de nieuwe cellen binnen de kortste keren ook vol raken. Ze hebben geen kans om zich te ontwikkelen in gezonde jonge cellen. Als meer en meer cellen en het omringende verbindende weefsel verzadigd raken met giftige substanties, beginnen gehele organen in het lichaam ouder te worden en achteruit te gaan.

De huid, welke het grootste orgaan in het lichaam is, begint ook aan ondervoeding te lijden. Dit heeft tot gevolg dat het wat van zijn elasticiteit verliest, dat zijn natuurlijke kleur verandert en dat het droog en ruig wordt en er ontstaan vlekken die vol zitten met afvalstoffen van het stofwisselingsproces. Op dat moment wordt het negatieve aspect van ouder worden zichtbaar aan de buitenkant. Dus is het duidelijk dat uiterlijk ouder worden, wat een direct gevolg is van een tekortschietende celstofwisseling, eerst in het lichaam verschijnt.

Verslechterde vertering en leverfunctionering zijn de hoofdoorzaken van inefficiënte celstofwisseling. Beide functies verbeteren dramatisch zodra alle galstenen in de lever en de galblaas verwijderd zijn en ander giftig afval uit de organen, weefsels en cellen verdwenen zijn door een eenvoudige manier van zuivering (zoals beschreven in dit boek). Zodra de cellen hun 'donkere huid' beginnen af te werpen (een natuurlijk gevolg van de zuivering), neemt de absorptie van zuurstof, voedingsstoffen en water toe. In plaats van oud en moe te zijn, worden de cellen weer nieuw en dynamisch. Dit is het moment waarop het eigenlijke verouderingsproces omgekeerd wordt en de positieve aspecten van ouder worden beginnen te domineren.

Innerlijke En Uiterlijke Schoonheid
De resultaten van een gestaag verbeterende celstofwisseling zal de manier waarop je je innerlijke zelf ervaart net zoveel beïnvloeden als dat het aan de buitenkant zichtbaar zal zijn. Oudere mensen zien er stralend en jeugdig uit wanneer ze echt gezond zijn. Jonge mensen kunnen er echt oud uitzien als hun lichamen giftig en moe zijn. Natuurlijk is het zo dat als je uiterlijke schoonheid wilt bereiken, je eerst innerlijke schoonheid moet ontwikkelen.

Als je lichaam veel afvalstoffen heeft verzameld, is het niet in staat om je te doordrenken met een schijn van schoonheid en waardigheid. Er zijn nog steeds groepen inheemse mensen die leven in de meest afgelegen delen van de wereld die een perfecte gezondheid en vitaliteit genieten. Zij zuiveren regelmatig hun lever, nieren en darmen met oliën, kruiden en vloeistoffen. Deze praktijken zijn verloren gegaan voor de moderne beschavingen waar de nadruk ligt op het verbeteren van de oppervlakkige uiterlijke verschijning en, in geval van ziekte, symptomen bestrijdt in plaats van de oorzaak te verwijderen.

Zij die een serie leverzuiveringen hebben gedaan, vertellen dat ze zich veel beter voelen over hun lichaam, hun leven en hun omgeving. In veel gevallen verbetert iemands zelfvertrouwen en het vermogen om anderen te waarderen zodra het lichaam in toenemende mate gezuiverd wordt. De leverzuivering kan in grote mate bijdragen aan het ontwikkelen van vitaliteit en innerlijke schoonheid. Dit zal niet alleen het verouderingsproces vertragen of het omkeren, maar het zorgt er ook voor dat je je jeugdiger en aantrekkelijker voelt, ongeacht je leeftijd.

Verbeterde Emotionele Gezondheid
De leverzuivering heeft direct betrekking op hoe je je voelt over jezelf en anderen. Onder stress is het waarschijnlijk dat je geïrriteerd, geërgerd, gefrustreerd en zelfs kwaad wordt. De meeste mensen nemen aan dat stress iets heeft te maken met externe problemen waarmee ze in hun leven te maken hebben. Dit is echter maar gedeeltelijk waar. Onze reactie op bepaalde zaken, situaties of mensen is alleen maar negatief omdat we niet in staat zijn ermee om te gaan.

De lever, die de functies van het zenuwstelsel onderhoud door het te voorzien van vitale voedingsstoffen, bepaald ook onze reactie op stress. Galstenen belemmeren de goede distributie van voedingsstoffen, wat het lichaam forceert verschillende noodmaatregelen te nemen, zoals het excessief afgeven van stresshormonen.Voor een korte tijd helpt deze eerste hulpmaatregel om de meeste lichaamsfuncties te handhaven, maar op een gegeven moment wordt het lichaamsevenwicht verstoort en het zenuwstelsel verslechtert. Gezien deze onevenwichtige stand van zaken triggert elke externe druk of veeleisende situatie een buitensporige stressreactie welke, op zijn beurt, zorgt voor een gevoel van gestresst en overweldigd zijn.

Ons emotionele welzijn is onlosmakelijk verbonden met onze fysieke gezondheid. De lever zuiveren en het schoon houden helpt de emotionele balans te bewaren. Door de galstenen te verwijderen, roei je ook de diepgewortelde angst en haat uit die daar al lange tijd opgeslagen kan zijn. Deze opluchting of het loslaten van oude, onopgeloste zaken kunnen een nieuw gevoel van 'leven' creëren. Dit gevoel van vrijheid en euforie wordt over het algemeen direct na een leverzuivering ervaren en het geeft aan wat je te wachten staat zodra je je lever volledig hebt gezuiverd.

Een Helderder Geest En Meer Creativiteit
Een heldere geest, geheugen, creativiteit en de mogelijkheid om te concentreren en aandacht te focussen hangen allemaal af van hoe goed de hersenen en het zenuwstelsel gevoed worden. Een ineffectief circulatiesysteem heeft een afstompend en onderdrukkend effect op alle mentale processen. Dit, op zijn beurt, voegt stress en spanning toe aan het zenuwstelsel.

Met elke nieuwe leverzuivering die je onderneemt, zul je waarschijnlijk een verdere verbetering zien van de mentale vermogens. Veel mensen vermelden dat hun geest minder turbulent en meer ontspannen wordt. Anderen benoemen een plotselinge toename van expansieve gedachten en creatieve uitkomsten. Artiesten vinden over het algemeen dat er een nieuwe dimensie opent voor hun creatieve expressie, inclusief het waarnemen van kleuren en vormen.

Zij die zich begeven op het terrein van spirituele groei of zelfontwikkeling zullen bemerken dat het verwijderen van alle galstenen uit de lever zal helpen bij het verkrijgen van toegang tot een diepere, voormalig verborgen terreinen in zichzelf en zij kunnen beter gebruik maken van hun mentale potentieel. De leverzuivering helpt in het bijzonder het zonnevlecht-chakra in balans te brengen. De zonnevlecht vertegenwoordigt het energiecentrum in het lichaam dat verantwoordelijk is voor wilskracht, het opnemen en verspreiden van energie, evenals voor lever-, galblaas-, maag- en alvleesklierfuncties. Dit centrale deel van het lichaam en de emoties worden veel comfortabeler na een serie leverzuiveringen.

De voorbereidingsperiode
 
De lever en de galblaas zuiveren van galstenen is een van de meest belangrijkste en krachtigste benaderingen van het verbeteren van je gezondheid.
De leverzuivering vergt zes dagen voorbereiding, gevolgd door 16 - 20 uur echte zuivering.

Om galstenen te verwijderen heb je het volgende nodig:
 

1 pot MgSo4 (Magnesium Sulfaat)
Appelsap zes 1-liter pakken of appelzuur (Pas op; halen bij natuurwinkel) pakket)
Vers geperst grapefruitsap (bij voorkeur roze Grapefruit) of vers citroensap met sinasappelsap, gecombineerd* genoeg om 2/3 glas (1,875 dl) sap van te persen
2 kannen, waarvan 1 afsluitbaar (om te kunnen schudden), je kunt ook paar 1 liter frisdrankflessen met dop gebruiken en een papieren trechtertje maken
1 pot himalayazout (roze/witte kristallen)
16 citroenen


* Als je grapefruitsap niet kunt verdragen of als je er misselijk van wordt, dan kun je ook gelijke hoeveelheden vers geperst citroensap en sinaasappelsap gebruiken in plaats van grapefruitsap. Het effect is in beide gevallen gelijk.

Appelsap of Appelzuur
 
Drink 1 liter appelsap per dag over een periode van zes dagen. (Je mag er meer van drinken als je dat prettig vindt.) Het appelzuur in het appelsap verzacht de galstenen en maakt hun doorgang door de galkanalen gemakkelijk. Het appelsap heeft een sterk zuiverende werking. Erg gevoelige mensen kunnen zich opgeblazen voelen of, in zeldzame gevallen, diarree krijgen gedurende de eerste dagen. Het grootste deel van de diarree is echter gestagneerd gal, vrijgegeven door de lever en de galblaas (herkenbaar aan de bruinachtige, gele kleur). Het fermenterende effect van het appelsap helpt de galkanalen te verwijden.
Als dit oncomfortabel wordt, kun je het appelsap verdunnen met water. Verdeel het drinken van het appelsap over de dag, tussen de maaltijden (vermijdt het drinken van appelsap gedurende, vlak voor en twee uur na maaltijden, en in de avond). Het appelsap is naast je normale water inname.

Noot: Gebruik bij voorkeur organisch appelsap, alhoewel voor het zuiveren elk goed merk appelsap (uit geconcentreerd appelsap) of cider net zo goed werkt. Misschien is het handig meer keren per dag je tanden te poetsen en/of je mond te spoelen met zuiveringszout om te voorkomen dat het zuur je tanden beschadigt.

Mensen die geen appelsap zouden moeten drinken
 
In het geval je een intolerantie of allergie hebt voor appelsap, neem je appelzuur welke je met water hebt aangemaakt. (toegevoegd aan het pakket)).
Er zijn mensen die moeilijkheden hebben met het drinken van appelsap in de grote hoeveelheden die nodig zijn voor de leverzuivering. Dit zijn onder andere mensen die lijden aan diabetes, hypoglycemie, gist infectie (Candida), kanker en maagzweren.

In al deze gevallen kan de appelsap vervangen worden door appelzuur in poedervorm, ook wel malonzuur genoemd. De voorbereidingstijd is dezelfde als bij appelsapinname, behalve dan dat de 1 liter appelsap vervangen wordt door een halve tot 1 theelepel appelzuur, ingenomen met 2 - 4 glazen water (kamertemperatuur). Drink deze oplossing in kleine hoeveelheden gedurende de dag. Appelsappoeder van levensmiddelkwaliteit (niet gemengd met magnesium of andere ingrediënten) is toegevoegd aan het pakket.

Darmmanagement
Om het darmstelsel voor te bereiden op de eigenlijke zuivering gebruiken we magnesium sulfaat (bitter zout). Het reguleert en reinigt de darm. Neem elke avond en elke ochtend 1 glas water met 1 theelepel bitterzout en 1 uitgeperste citroen (op een nuchtere maag). Dit lost alle vastgeplakte drek die er gedurende de jaren heen tegen je darmwand hebben opgehoopt en voert het af via de ontlasting.

Dieet voorschriften: Vermijdt gedurende de hele week van voorbereiding en zuivering voedsel en dranken die koud of bevroren zijn. Zij 'bevriezen' de lever, waardoor het effect van de zuivering vermindert wordt. Alle voeding en dranken zouden warm of op zijn minst op kamertemperatuur moeten zijn. Om de lever te helpen voorbereiden op de uiteindelijke zuivering, moet je proberen voedsel van dierlijke oorsprong, zuivelproducten en gefrituurde producten te vermijden. Oftewel, eet normale maaltijden, maar vermijdt overeten.

De beste periode om te zuiveren: Het belangrijkste en laatste deel van de zuivering kan het beste gedaan worden in een weekend, wanneer je geen druk ervaart en genoeg tijd hebt om te rusten. Hoewel de zuivering op ieder moment van de maand effectief is, zou het ideaal zijn als het samenviel met een dag tussen volle maan en nieuwe maan. De 6 daagse voorbereiding kan voor volle maan begonnen worden.

Als je medicijnen neemt: Vermijdt het gebruik van medicijnen, vitaminen of supplementen die niet absoluut noodzakelijk zijn tijdens de leverzuivering. Het is belangrijk de lever geen extra werk te geven, dat de zuivering kan bemoeilijken.

Zorg ervoor dat je darmen gezuiverd worden voor- en nadat je een lever zuivering doet:
 
Regelmatige ontlasting hebben is geen indicatie dat je ontlasting niet gehinderd wordt. Een darmspoeling uitgevoerd of een paar dagen voor de zuivering of bij voorkeur op de zesde voorbereidingsdag, helpt ieder ongemak of misselijkheid gedurende de eigenlijke leverzuivering zoveel mogelijk te voorkomen. Het voorkomt dat het oliemengsel of afvalstoffen terugstromen uit het darmkanaal. Het helpt het lichaam ook om galstenen snel te verwijderen. Een darmspoeling is de snelste en gemakkelijkste manier om de dikke darm voor te bereiden op de leverzuivering. Neem een koffieklysma, dit stimuleert de lever tot het afgeven van gifstoffen. De koffie klysmasetvulling is toegevoegd aan het pakket.

Wat je moet doen op de zesde appelsap dag: Als je je 's ochtends hongerig voelt, eet je een licht ontbijt, zoals cereals: havermout is de beste keuze. Vermijdt suiker en andere zoetstoffen, kruiden, melk, boter, oliën, yoghurt, kaas, ham, eieren, noten, gebak, koude cereals, enz. Fruit en fruitsappen zijn prima. Eet als lunch naturel gekookte of gestoomde groeten met witte rijst (bij voorkeur Basmati rijst) en maak dit op smaak met wat ongeraffineerd zee- of steenzout. Ik herhaal, eet geen eiwitrijk voedsel, boter of olie, dan zou je je gedurende de zuivering ziek gaan voelen. Drink of eet niets (met uitzondering van water) na 2 uur in de middag, anders zou het kunnen zijn dat er helemaal geen stenen vrijkomen! Volg het exacte tijdsschema dat hieronder gegeven wordt voor een optimaal voordeel van de leverspoeling.

De Eigenlijke Zuivering
Avond
18.00 uur: Doe vier eetlepels MagnesiumSulfaat  en 3 longdrink glazen (van elk 2,5 dl) mineraalwater in een kan, met 2 uitgeperste citroenen.
Maak hiervan 4 porties van elk 3/4 glas. Drink nu je eerste portie. Je kunt daarna een paar nipjes water nemen om van de bittere smaak af te komen of voeg een klein beetje citroen sap toe' om de smaak te verbeteren. Sommige mensen drinken het met een rietje om de smaakpapillen in de mond te omzeilen. Het helpt ook om na het drinken van deze oplossing je tanden te poetsen of je mond te spoelen met zuiveringszout. Een van de belangrijkste functies van het magnesiumsulfaat is om de galkanalen te verwijden, zodat de stenen er gemakkelijker door kunnen. Bovendien, verwijdert het afvalstoffen die het doorspoelen van de stenen zouden kunnen hinderen.

20.00 uur: Drink je tweede (3/4) glas met Magnesiumsulfaat
21.30 uur: Als je tot op heden geen ontlasting hebt gehad en je hebt ook de afgelopen vierentwintig uur geen darmspoeling gedaan, neem dan een waterklysma; dit activeert een serie stoelgangen. Als je geen klysma wil gebruiken doe dan het volgende: Los 1 eetlepel himalayazout op in 1 liter water met 2 uitgeperste citroenen en drink dit achter elkaar op. Het is zeker dat je daarna binnen een half uur enkele stoelgangen forceert.

21.45 uur: Was de grapefruits (of citroenen en sinaasappels) grondig. Pers ze met de hand en verwijder de pulp. Je hebt 3/4 glas sap nodig. Doe het sap en een half glas (125 ml.) olijfolie in een kan met deksel. Doe het deksel goed dicht en schud hard, ongeveer 20 keer of totdat de oplossing waterig wordt. Het beste is om dit mengsel om 22.00 uur te drinken, maar als je voelt dat je nog een paar keer naar het toilet moet, mag je deze stap 10 minuten uitstellen.

22.00 uur: Sta naast je bed (ga niet zitten) en drink het mengsel, indien mogelijk, in een keer. Sommige mensen vinden het prettiger het met een rietje op te drinken. Als het nodig is kun je een klein beetje honing nemen tussen de slokken door. Dit helpt om het drankje goed weg te drinken. De meeste mensen hebben er echter geen probleem mee om het mengsel in een keer op te drinken. Doe er niet langer dan 5 minuten over (alleen oudere en zwakke mensen mogen er langer over doen).

GA METEEN LIGGEN!
Dit is essentieel om de galstenen te helpen vrijkomen! Doe de lichten uit en lig plat op je rug met 1-2 kussens die je iets oprichten. Je hoofd moet hoger liggen dan je buik. Als dit oncomfortabel aanvoelt, ga dan op je rechter zijde liggen met je knieën opgetrokken naar je hoofd. Lig 20 minuten absoluut stil en probeer niet te praten! Richt je aandacht op je lever. Je kunt de stenen mogelijk als knikkers voelen bewegen door de kanalen. Er zal geen pijn zijn, omdat het Magnesiumsulfaat 1 de kanalen wijdt open en ontspannen houdt en de gal die tegelijkertijd met de stenen uitgescheiden wordt, houdt de kanalen goed gesmeerd. (Dat is heel anders in geval van een galaanval, wanneer gal en magnesium niet aanwezig zijn.) Ga slapen als je dat kunt.

Als je op welk moment dan ook gedurende de nacht het gevoel hebt dat je naar het toilet moet, ga dan. Controleer of er al galstenen in je ontlasting zitten (erwtgroene of geelbruine). Je kunt misselijk zijn gedurende de nacht en / of in de vroege ochtenduren. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een krachtige, plotselinge uitstoot van galstenen en gifstoffen vanuit de lever en de galblaas. Daardoor wordt het oliemengsel terug de maag in geduwd. De misselijkheid verdwijnt in de loop van de ochtend.

De volgende ochtend - Nazorg periode
06.00 - 06.30 uur: Bij het ontwaken, maar niet voor 06.00 uur, drink je je derde 3/4 glas magnesiumsulfaat  (als je erg dorstig bent, kun je eerst een glas warm water drinken en daarna je magnesiumsulfaat oplossing innemen). Rust, lees of mediteer. Als je nog erg slaperig bent, mag je terug naar bed gaan, maar het is het beste als je lichaam rechtop blijft. De meeste mensen voelen zich absoluut goed en ze geven de voorkeur aan wat lichte oefeningen, zoals Yoga.

08.00 - 08.30 uur: Drink je vierde en laatste 3/4 glas magnesiumsulfaat.
Als je tijdens deze tijd nog geen ontlasting hebt gehad neem dan weer 1 liter water en los daarin op 1 eetlepel himalaya zout met 2 citroenen en drink dit weer in 1 keer weg. Dit forceert 5 tot 6 stoelgangen.

10.00 - 10.30 uur: Op dit moment mag je vers geperst vruchtensap drinken. Een half uur later mag je een of twee stukken vers fruit eten. Een uur daarna mag je gewoon {lichtverteerbaar) voedsel eten. Tegen de avond of de volgende ochtend zou je weer normaal moeten kunnen eten en voel je de eerste tekenen van
verbetering. Denk er wel aan dat je lever en galblaas een grote ingreep ondergaan hebben, echter zonder schadelijke bijwerkingen.


Lactobacillen
Neem elke dag 1-2 gram lactobacillen bij de maaltijd om je darmflora aan te sterken.

De Resultaten Die Je Mag Verwachten
Gedurende de ochtend en misschien in de middag zul je een aantal waterige ontlastingen hebben. Aanvankelijk bestaan deze uit galstenen gemengd met voedselresten, later bestaan ze uit een mix van stenen met water. De meeste galstenen zijn erwtkleurig en drijven in het toilet, omdat ze gal bestanddelen bevatten. De stenen zijn er in verschillende kleuren groen en ze kunnen helder gekleurd en doorschijnend als edelstenen zijn. Alleen het gal van de lever kan de groene kleur veroorzaken. Galstenen zijn er in alle kleuren, vormen en maten. De licht gekleurde stenen zijn het nieuwst. Zwartachtige stenen zijn het oudst. Sommige zijn de grootte van een erwt of kleiner, andere zijn twee of drie centimeter in doorsnee. Er kunnen per keer tientallen of zelfs honderden stenen uitkomen (in verschillende kleur en maat). Let ook op geelbruine of witte stenen. Sommige van de geelbruine en witte stenen zinken naar de bodem van het toilet. Dit zijn verkalkte stenen en ze zijn vrijgekomen uit de galblaas. Ze bevatten zwaardere giftige bestanddelen en weinig cholesterol. Al de groene en geelachtige stenen zijn zo zacht als was, dankzij de werking van de appelsap.

Je kunt ook een laagje wit of geelbruin schuim in het toilet zien drijven. Dit schuim bestaat uit miljoenen kleine witte, scherpgerande cholesterol kristallen, die gemakkelijk kleine galkanalen kunnen beschadigen. Zij zijn net zo belangrijk om kwijt te raken.

Probeer een grove schatting te maken van het aantal stenen dat is verwijderd. Om bursitis (slijmbeursontsteking), pijn in de rug, allergieën en andere gezondheidsproblemen permanent te genezen, en om nieuwe ziekten te voorkomen, moet je alle stenen verwijderen. Dit kan op zijn minst zes zuiveringsperiodes verlangen met twee of drie wekelijkse of een maandelijkse interval (zuiver niet vaker dan dat! Als je niet zo vaak kunt zuiveren, mag je er iets meer tijd tussen laten zitten. Het belangrijkste is dat je onthoudt dat als je eenmaal bent begonnen met zuiveren, je moet doorgaan tot er geen stenen meer uitkomen. Het half gezuiverd laten over een langere periode (drie maanden of meer) kan groter ongemak veroorzaken dan helemaal niet zuiveren.

De lever, in zijn geheel, gaat meer efficiënt functioneren na de allereerste zuivering. Je kunt ineens verbetering voelen, soms zelfs binnen een paar uur. Je pijn wordt minder, je energie neemt toe en ook je helderheid van geest verbetert aanzienlijk.

Binnen een paar dagen echter verplaatsen stenen zich van diep binnenuit de lever naar de twee grootste galkanalen die de lever verlaten. Dit kan een aantal van de voormalige symptomen van ongemak doen terugkeren. In feite, zou je teleurgesteld kunnen raken door het feit dat het herstel maar zo'n kort leven beschoren lijkt. Maar dit alles betekent alleen maar dat er nog steeds stenen achter gebleven zijn, klaar om bij de volgende zuiveringsronde verwijderd te worden. Desalniettemin, de zelfherstel functie en de zuiveringsreacties van de lever zullen aanzienlijk verbeterd zijn, waarmee dit zeer belangrijke orgaan veel doelmatiger kan functioneren.

Zolang er nog steeds een paar kleine stenen van de duizenden kleine galkanalen naar de honderden grotere galkanalen verschuiven, kunnen ze zich samenvoegen tot grotere stenen en eerder ervaren symptomen produceren. Zoals pijn in de rug, hoofdpijn, oorpijn, spijsverteringsproblemen, opgeblazen zijn, geïrriteerdheid, boosheid, enz., hoewel dit minder erg kan zijn dan hiervoor. Zodra een nieuwe zuivering niet langer stenen oplevert, wat meestal gebeurt na 6 - 8 zuiveringen (in ernstiger situaties kunnen er meer dan 10 - 12 zuiveringen nodig zijn), wordt je lever verondersteld in een uitstekende conditie te zijn. Toch wordt het aanbevolen de leverzuivering elke zes maanden een keer te doen. Elke zuivering geeft een extra versterking aan de lever en het zorgt voor het verwijderen van alle gifstoffen die de lever ondertussen weer heeft opgeslagen. Noot: Zuiver nooit als je lijdt onder een acute ziekte, zelfs niet tijdens een simpele verkoudheid. Als je aan een chronische ziekte lijdt echter, zou je lever zuiveren wel eens het beste kunnen zijn dat je voor jezelf kunt doen.

Belangrijk! Lees dit aandachtig:
De leverzuivering is een van de meest waardevolste en effectiefste methodes om iemands gezondheid te herstellen. Er zijn geen risico's zolang alle aanwijzingen op de letter opgevolgd worden. Neem de volgende instructies daarom heel serieus.
Het is waarschijnlijk dat galstenen, terwijl ze eruit komen, in de darmen achterblijven. Ze kunnen snel worden verwijderd door een darmspoeling. Dit zou het beste kunnen gedaan worden de 2de of de 3de dag na de leverzuivering. Als galstenen in de darmen blijven, kunnen ze irritatie, infectie, hoofdpijn en darmongemak, schildklierproblemen, enz. veroorzaken. Uiteindelijk kunnen ze een bron van vergiftiging in het lichaam worden. Als darmspoelingen niet voorhanden zijn waar jij leeft, kun je een koffieklysma nemen, gevolgd door een waterklysma. Dit garandeert echter niet dat alle resterende stenen verwijderd zullen worden. Als je kiest voor iets anders dan een darmspoeling, drink dan een glas warm water met een volle theelepel magnesiumsulfaat meteen bij het opstaan op de dag dat je de door jouw gekozen methode gaat uitvoeren. Wat ook helpt is weer op je nuchtere maag 1 eetlepel himalaya zout oplossen in 1 liter water met 2 uitgeperste citroenen en in 1 keer wegdrinken. Dit mengsel spoelt je hele maagdarmstelsel schoon.

Over het belang van een darmspoeling en een nierzuivering: Hoewel de leverzuivering alleen al een geweldig resultaat kan bereiken, zou het ideaal zijn om dit pas te doen na een darmspoeling. Je darmen reinigen zorgt ervoor dat de vrijgekomen galstenen gemakkelijk door de dikke darm kunnen komen.
Mensen bij wie de darmen ernstig verstopt zijn, of die een geschiedenis van obstipatie hebben, moeten overwegen op z'n minst 2 - 3 darmspoelingen te ondergaan voordat ze beginnen aan hun eerste leverzuivering. En om opnieuw samen te vatten, het is enorm belangrijk om je darmen te spoelen binnen drie dagen na iedere leverzuivering. Het verwijderen van galstenen uit de lever en galblaas kan enkele stenen of andere giftige afvalstoffen in de darmen achterlaten. Het is essentieel voor je gezondheid om ze eruit te zuiveren.
Heb Je Problemen Met De Zuivering?
Intolerantie voor Magnesiumsulfaat
Als je allergisch bent voor Magnesiumsulfaat of het gewoon niet verdraagt, mag je in plaats daarvan Magnesiumcitraat gebruiken (hoewel het niet zo effectief is als Magnesiumsulfaat). Magnesiumcitraat is gemakkelijk verkrijgbaar bij de meeste drogisterijen of apotheken.
Intolerantie voor olijfolie
Als je allergisch bent voor olijfolie of het niet kunt verdragen, mag je zuivere Macedamia olie, koudgeperste zonnebloemolie of andere koudgeperste oliën gebruiken (met uitzondering van raapzaadolie!). Maar weet wel dat extra virgine olijfolie nog steeds het meest succesvol is voor de leverzuivering.
Je lijdt aan een galblaasziekte of je hebt geen galblaas
Als algemene aanbeveling kan het nodig zijn dat je een gal supplement neemt. Zonder galblaas krijg je nooit meer de juiste hoeveelheid gal die nodig is voor de juiste vertering van voedsel. Overleg met je therapeut of arts welk middel voor jou het beste zou zijn.
De leverzuivering levert niet het gewenste resultaat
In sommige gevallen, hoewel ze zeldzaam zijn, levert de zuivering niet de gewenste resultaten op. Hieronder staan de belangrijkste redenen en de remedies voor deze moeilijkheden:

1.     Het is mogelijk dat het appelsap (bij de eerste zuiveringsperiode) niet volledig heeft kunnen doordringen in je galkanalen door ernstige verstoppingen (galstenen) in die kanalen. Bij sommige mensen zijn er 2 - 3 zuiveringen nodig voordat de stenen er beginnen uit te komen.

2.     Je hebt de volledige instructies niet goed opgevolgd. Een van de stappen in de procedure achterwege laten, de doseringen veranderen of het tijdschema wijzigen, kan verhinderen dat je optimale resultaten bereikt. Voor sommige mensen, bijvoorbeeld werkt een leverzuivering alleen als de darmen eerst gespoeld zijn. De achtergebleven afvalstoffen en gassen verhinderen dat het oliemengsel langzaam door het darmstelsel kan stromen. De beste dag voor een darmspoeling, of een alternatieve methode, is op de dag van de eigenlijke leverzuivering.

Hoofdpijn of misselijkheid de dagen na de leverzuivering
In de meeste gevallen verschijnen deze klachten als de aanwijzingen niet volledig zijn opgevolgd (zie hierboven).In zeldzame gevallen echter blijven er galstenen vrijkomen na het einde van de leverzuivering. De vrijkomende gifstoffen kunnen opgenomen worden in het circulatiesysteem en ongemak veroorzaken. In dat geval kan het nodig zijn om een half glas appelsap te drinken voor zeven achtereenvolgende dagen na de leverzuivering (of zolang als het ongemak duurt). Zorg ervoor dat je het sap minstens een half uur voor het ontbijt drinkt. In aanvulling daarop kan het nodig zijn nog een darmspoeling te doen om de laatste stenen te verwijderen. Bovendien helpt de 'weefselzuiveringsmethode' (geïoniseerd water), zoals hierboven beschreven, de circulerende gifstoffen te verwijderen. Als je een klein stukje verse gember in de thermosfles doet, stopt het geïoniseerde water snel de misselijkheid.

Je ziek voelen tijdens de zuivering
Als je alle aanwijzingen die gegeven zijn in de gehele procedure correct hebt uitgevoerd en je voelt je toch ziek gedurende de zuivering, wees dan niet gealarmeerd dat er iets mis is. Hoewel het zelden gebeurt, kan het toch voorkomen dat iemand overgeeft of de gehele nacht erg misselijk is. Dit komt doordat de galblaas gal en stenen met zo'n kracht eruit werkt dat het oliemengsel terug in de maag geduwd wordt. Wanneer de olie in de maag komt, voel je je ziek. In zo'n geval kun je de stenen zelfs voelen bewegen. Het is geen scherpe pijn, alleen een zachte samentrekking.

Gedurende een van mijn 12 leverzuiveringen heb ik een slechte nacht gehad. Ondanks dat ik bijna het gehele oliemengsel heb uitgebraakt, was de zuivering net zo succesvol als alle andere die ik had gedaan (de olie had z'n werk al gedaan, dat is het uitstoten van de galstenen in gang zetten). Als jou dit overkomt, bedenk dan dat dit slechts een nacht is met ongemak. Herstellen van een galblaasoperatie betreft vele maanden meer van pijn en lijden wanneer het litteken moet herstellen.

Klysmaset gebruiksaanwijzing
De Klysma bestaat uit het inbrengen van een halve tot drie liter Klysmavloeistof op lichaamstemperatuur. Belangrijk is een rustige en ontspannen sfeer en voldoende tijd om het spoelwater af te laten vloeien Als je tijdens het vasten klysma's gebruikt zal het reinigingseffect van de kuur groter zijn en de vastencrisis een stuk minder hevig. Tijdens het sapvasten kun je het beste elke ochtend of avond een klysma gebruiken en de eerste 2 a 3 dagen zelfs meerdere. Klysma's mag je een week achter elkaar gebruiken, langer dan een week alleen op medisch advies. Wij adviseren iedereen om minimaal 2 maal per jaar een reinigingskuur te doen

De eerste keer...
Je kunt een klysma op verschillende manieren uitvoeren: zittend op het toilet, liggend op de grond/bed/badkuip, of. Doe je allereerste klysma gewoon zittend op het toilet. Deze houding ben je gewend en je kunt je zo makkelijk ontspannen. Als je het eenmaal zittend hebt gedaan dan kun je het daarna ook liggend gaan doen. Het is belangrijk dat je in een ontspannen toestand bent.
Zorg voor een ontspannen atmosfeer en genoeg tijd.
Het is mogelijk dat men bij de allereerste spoeling amper een halve liter vrij in de darm kan laten lopen. Je voelt je dan al vol en je krijgt de neiging om te ontlasten. In dat geval kan men de canule verwijderen en de darm op normale wijze ontlasten. Meestal zit er dan nog ontlasting in de darm en die er eerst uit moet. Daarna herhaal je de procedure. Als de darm ontspannen is en men een goede houding aanneemt moet het minstens mogelijk zijn om 1 tot 3 liter water zonder problemen in de darm te laten vloeien.

De temperatuur van het water en de vloeiingstroom bepalen mede hoe comfortabel en effectief een darmspoeling is. De normale temperatuur van het rectum en het lichaam binnenin is 37 graden. Dus de klysma moet een til<keltje over de 37 graden zijn om neutraal t.o.v. het lichaam te zijn.
In geval van ziekten, in welk geval men het immuun systeem wil stimuleren kan men de temperatuur verhogen naar 39,S graden.

In geval van slappe darmen of verhitting, kan men 36 graden gebruiken. Wanneer men probeert om de volle dikke darm te vullen met klysma is het belangrijk te onthouden dat warmte ontspant en koude doet samentrekken. Een koude darmspoeling kan veroorzaken dat de dikke darm zichzelf ledigt door krampreflex. Het is vaak dus beter de darm te vullen met water op lichaamstemperatuur.
Gebruik nooit te warm water: warmte kan de darm ontspannen en toelaten te stretchen. Spieren, die van de dikke darm inbegrepen kunnen niet samentrekken boven de 40 graden; dus elke temperatuur boven dit punt is sterk af te raden.
De ideale hoogte om de klysmazak op te hangen of vast te houden, is 45 tot 90 em. boven de anus. Op deze hoogte heeft men een rustige stroming van het water. Wanneer de zak hoger wordt gehangen vloeit het water sneller en dit vermeerdert de prikkeling van de darm wat de neiging geeft om te ontlasten.
Om het inlopen te verbeteren kan men bij de klysma nog buikmassage, ademhalingsoefeningen of buikbewegingen doen. Maak zachte, roterende en strelende strijkbewegingen, kloksgewijs over de buik. Oefen daarbij een stevige druk uit.
Krampen komen normaal NIET voor en wijzen meestal op lucht in de darm. Zorg er dus voor dat de klysmaslang geen lucht bevat. Bij problemen niets forceren en de handeling later nog eens proberen.


Klysmaset Voorbereiding.
1.      Neem de klysmaset in de hand en sluit de aanvoerslang af met de bijhorende(gele) afsluiter zodat er geen water uit kan stromen
2.      Gebruik water uit de kraan (op lichaamstemperatuur) om de zak te vullen en voeg een klysmarecept toe
3.      Sluit de witte dop en controleer of de dop goed is afgesloten
4.      Vergeet niet de slang te ontluchten: til het klysmaset omhoog en houdt de canule boven de wasbak. Open de gele afsluiter (met 1 hand) op de slang. Zo loopt er wat water uit de canule verwijder je alle lucht uit de slang. Laat het water de gehele slang vullen zodat er geen lucht meer in de slang zit en sluit de afsluiter
5.      Hang de klysmazak op, of leg hem naast het toilet op de grond en houd de Canule in je hand. Indien je de klysmazak ophangt aan een haakje, zorg dan dat het haakje dik genoeg is zodat de klysmazak niet kan scheuren
6.      Breng glij-crème of olijfolie aan op de anus en de canule, en plaats de canule langzaam en voorzichtig in de anus. ( 3-5 em. Is reeds voldoende) Indien je een oppompbare canule hebt dan kun je deze nu oppompen zodat de canule klem zit tussen de twee sluitspieren. Je voelt wanner het goed zit, het mag zeker geen pijn doen. Knijp het sponsje 1 maal en sluit het pompje dan af met de oranje afsluiter, de canule blijft dan mooi zitten en sluit de uitgang comfortabel af terwijl jij je ontspannen je darm masseert
7.      Indien je de klysmazak op de grond hebt gelegd dan kun je deze nu optillen. Hoe hoger je de zak houdt hoe meer waterdruk je hebt. Zo kun je de waterdruk zelf regelen. Hou de zak niet te laag als de gele afsluiter op de slang openstaat want dan kan de feces vanuit de darm in de zak terecht komen. Hang de zak niet op een te dun haakje, want dan kan hij inscheuren door het gewicht van de zak.
8.      Lees verder bij zittend of liggend. ..

Zittend Op het toilet:
1.      Positie: Ga ontspannen, een beetje achterover zitten. Open de afsluiter op de slang en laat 1/3 van de klysma naar binnen lopen. Sluit de watertoevoer af en laat de tip zitten. Masseer je darm in tegengestelde richting (van linksonder naar linksboven tot onder de ribben, van linksboven naar rechts en van rechtsboven naar rechtsonder)
2.      Open de gele slang afsluiter en laat weer 1/3 van de klysma naar binnen stromen. (indien je krampen krijgt stop dan de toevoer voor enkele minuten. Laat de tip zitten. Masseer nu zacht je darmen totdat de krampen verdwijnen en ga dan pas verder) Laat daarna de rest van de zak naar binnen lopen. Stop de toevoer als het water bijna op is.
3.      Verwijder de Canule.
a.     (alleen oppompbare canule) Open de oranje sluiter van het pompje en laat het ballonnetje leeglopen
4.      Indien mogelijk hou je de vloeistof nog 10- 15 minuten binnen terwijl je de darm masseert. Je mag ook opstaan en even op bed, of op de grond gaan liggen. Ga daarna terug op het toilet zitten.
5.      Laat de vloeistof wegstromen in het toilet, eventueel door een zeef.
6.      Je kunt nu eventueel het proces herhalen

Liggend op de grond, op bed of in de badkuip:
 
De beste resultaten worden liggend behaald, indien het water langer wordt vastgehouden (10-15 minuten) en de darm tijdens de klysma zacht en stevig wordt gemasseerd.

1.      Hang of houdt de zak plusminus 50em. hoger dan jezelf (hoe hoger, hoe meer waterdruk)
2.      Ga op je linkerzij liggen en breng langzaam de ingevette tip naar binnen (plusminus 5 cm.)
3.      Open de slang afsluiter en laat 1/3 van de klysma naar binnen lopen. Sluit de watertoevoer af en laat de canule zitten. Masseer de darm
4.      Draai op je rug of buik, wat jij comfortabel vind. Open de afsluiter en laat weer 1/3 van de vloeistof naar binnen lopen. (indien je krampen krijgt stop dan de toevoer voor enkele minuten. Laat de canule zitten.
5.      Draai op je rechterzij en open de afsluiter zodat de rest van de vloeistof langzaam naar binnen kan stromen. Sluit de afsluiter als het water bijna op is en laat de canule zitten.
6.      Wanneer je de drang krijgt om te ontlasten, ga dan op het toilet zitten. Daar verwijder je de canule en laat je zoveel mogelijk vloeistof weglopen.
7.      Je kunt nu het proces herhalen.
Bij het laten vloeien moet men rustig en diep ademhalen. Voor het liggend uitvoeren van een klysma adviseren wij ook de 'Oppompbare Canule', apart te bestellen op onze website.

Geknield
Men kan ook geknield een klysma nemen, je zit dan op je knieën met je borst zo laag mogelijk bij de grond. Kies een houding welke voor jou comfortabel is.

Waterdruk
De waterdruk wordt bepaald door het verschil in hoogte tussen de canule en de klysmazak. Hoe hoger de klysmazak wordt gehouden of gehangen, hoe hoger de waterdruk (loopsnelheid van het water)

Hoe weet je wanneer je Darm schoon is?
Door de kleur van het water. Wanneer het water schoon is dan kun je aannemen dat je darm ook schoon is. Hoewel, sommige mensen hebben door de jaren heen mogelijk meerdere lagen mucus en harde stukken in hun darm, die dagen of weken nodig heeft om los te komen.
Klysmaset schoonmaken
Schoonmaken van de klysmaset kan met een desinfectant, water en azijn, water met chloor of water met Aerobic 07 te gebeuren. (Apart te bestellen) Laat de klysmaset goed droog worden en spoel hem voor gebruik nogmaals om met schoon water.
Gebruik je klysmaset alleen,voor jezelf en deel hem nooit met iemand anders omdat er dan een kans op besmetting met lichaamsvreemde bacteriën kan plaatsvinden. Jij hebt zelf een afweermechanisme voor jouw eigen darmbacteriën maar niet voor die van een ander.

Klysmasetvulling
 
De klysmaset heeft meer functies dan alleen maar het reinigen en schoonspoelen van de darm. Een van de functies van de dikke darm is nl. het ontrekken van vocht aan de ontlasting. Een gedeelte van het klysmawater wordt dan ook door de darm in het lichaam opgenomen. Men kan met toevoegingen aan het klysmawater diverse reinigingseffecten bevorderen. De koffie klysma is een bijvoorbeeld een veel gebruikte klysma. De alkaloïden in de cafeïne stimuleert de productie van glutathion-S-transferase, welke een enzym is dat de weg vrijmaakt voor detoxificatie van de lever.

Een lactobacillen klysma stimuleert of herstelt de darmflora. Er zijn zeer veel verschillende klysmarecepten met elk hun eigen werking. Je kunt de klysmarecepten bestellen via de website of heel eenvoudig zelf maken.

Klysma recepten zelf maken
Koffie Klysma:
Kook 1 liter water in een stalen pan en voeg 20f meer eetlepels koffie toe. Laat dit nog 5 min. doorkoken. Filter het mengsel en laat de vloeistof afkoelen tot de juiste temperatuur.
Kruidenthee Klysma:
2 theezakjes voor 500ml, 3 theezakjes voor 1 liter, 4 theezakjes voor 2liter. 5 zakjes voor 3 liter. Hang de zakjes in kokend water en laat het 5-10 minuten trekken. Daarna de zakjes verwijderen en de thee af laten koelen tot de juiste temperatuur. De kruiden hebben allemaal hun eigen uitwerkingen. Kamille werkt rustgevend en Rooibos is lekker net voor het slapen gaan.
Water klysma:
Gewoon kraanwater is voldoende maar indien er meer dan 2 klysma's per dag genomen worden voegt men daaraan twee tot vier theelepels zeezout toe. Dit om schommelingen in het elektrolyten systeem te voorkomen.
Lactobacillus Acidophilus Klysma
2 eetlepels yoghurt of 3 gram lactocacillen poeder op 3 liter water. (te gebruiken als laatste klysma om de darmflora een snelle start te geven.
Zuurstof Klysma:
Voeg 20 druppels Aerobic 07 toe aan een klysma van 3 liter water. Aerobic brengt meer zuurstof in de darm, waarbij het een evenwichtige basis legt voor een evenwichtige darmflora. Het werkt gelijktijdig tegen schimmels en rottingsresten.
Aloë vera Klysma
Voeg 40 ml. pure Aloë Vera Drink toe aan een klysma van 3 ltr.


Er bestaan nog vele andere klysmarecepten gericht op verschillende symptomen.

Een woord over Water.
Hoeveel water heeft een mens dagelijks nodig?
Hoeveel water we drinken, hangt af van een veelheid van omstandigheden, bv. - de aard en de intensiteit van het fysieke werk - de omgevingstemperatuur - de aard van de gebruikelijke voeding - de leeftijd - het geslacht - de grootte en het gewicht van de persoon.
Wanneer het erg warm is of wanneer men inspannend werk doet waarbij men veel zweet, is het beter om meer water te drinken. Voedsel dat een hoog vochtgehalte heeft, draagt ook bij aan het op peil houden van de hoeveelheid water in het lichaam. Mensen nemen gemiddeld per dag via het voedsel 1 liter water op. De totale minimale hoeveelheid water die men dagelijks moet opnemen is 2,5 liter. Wanneer men genoeg water drinkt en genoeg waterrijk voedsel eet, is dat makkelijk te halen.

Het is meestal zo dat de hoeveelheid water die men drinkt bepaald wordt door onze gewoontes en niet door onze dorst. Wanneer je dorst hebt, wijst dat er doorgaans op dat je niet genoeg water hebt gedronken. Het is beter om iets te drinken voordat je daadwerkelijk dorst krijgt.

Waarom moeten we zoveel water drinken?
Water is op zuurstof na de belangrijkste substantie voor de menselijke gezondheid. Water is een universeel oplosmiddel en transportmedium en vormt daarom de basis van alle biologische processen in het menselijk lichaam. Water is vooral belangrijk voor het spijsverteringstelsel, omdat het bijdraagt aan de constante bevoorrading en export van producten en substanties. Het transport van voedingsstoffen kan alleen plaatsvinden door middel van een oplosmiddel. Water is het belangrijkste transportmedium van voedingsstoffen. Water zorgt ook voor de warmteregulatie in ons lichaam. Voor mensen is het van levensbelang dat de lichaamstemperatuur op een standaardniveau blijft. Daarom moet men bijvoorbeeld zoveel water drinken als men koorts heeft. Water neemt warmte op en voert het door te zweten af. Mensen kunnen 30 tot 40 dagen zonder voedsel, maar hooguit 3 dagen zonder water. Dit bewijst wel hoe belangrijk water voor mensen is.

De nieren
De nieren kunnen niet naar behoren functioneren zonder voldoende water. Wanneer nieren niet goed functioneren, worden vele schadelijke stoffen in de lever opgeslagen. De functie van de lever is ook om opgeslagen vetten om te zetten in bruikbare energie. Indien de lever een deel van het werk van de nieren moet overnemen, werkt deze niet op 100% capaciteit, zodat opgeslagen vetten opgeslagen blijven en dus een oorzaak van te dik worden.

Als je te weinig water drinkt
We drinken gewoon te weinig water, hoe vaak we ook gehoord hebben hoe belangrijk het is om wel genoeg te drinken. Ons lichaam bestaat voor ongeveer 75 procent uit water. Als we dit percentage ook maar met 2 procent naar beneden zouden brengen, zouden we uitdrogen.

Als we te weinig water drinken kunnen we een of meerdere kwalen verwachten.
 

Vermoeidheid
Trage stofwisseling
Slechte bloedcirculatie
Slechte weerstand
Infectie aan de urinewegen
Opeenhoping van gifstoffen
Hoge bloeddruk
Trage denkprocessen
Hoofdpijn
Stress
Pijnlijke gewrichten
Gewichtstoename
Rugpijn
Maag- en darmstoornissen
Infecties aan de urinewegen


Deze kwalen worden allemaal veroorzaakt door uitdroging.
Als je een van deze symptomen bij jezelf herkent of misschien wel meerdere, dan vol staat het om dagelijks voldoende water te drinken.

Water is de onmisbare sleutel tot een volledige gezondheid van uw lichaam en geest.
Ze onderstreept het belang van water in de voeding, bij sport, schoonheid en gezondheid en uw lichaam te ontgiften en opnieuw te stralen van energie.

Producten - ingrediënten en werking
Magnesiumsulfaat
Bitterzout is een isotonische oplossing van magnesium sulfaat en is niet prikkelend voor de darm. Het weekt afzettingen van ziekte- en gifstoffen op de darmwanden los en spoelen die uit.
Vaak zitten in het lange kanaalstelsel met zijn talloze lussen en plooien al heel lang drekresten vast - niet zelden verweven en verkoekt met het darmslijmvlies. Hier ligt de 'vervuilde, moerassig geworden' voedingsbodem, die door schadelijke darmbacteriën als borstwering wordt gebruikt. Het is dan ook geen wonder dat de giftigheid van de taaiekleverige, door de kuur in beweging gebrachte slakken niet gering is en dat zich bij het loskomen en uitscheiden ervan reacties voordoen die herinneren aan lichte vergiftigingstoestanden.

Meestal resulteert de uitscheiding van darmslakken samen met de magnesiumsulfaat in een, twee tot drie keer per dag een vloeibare tot vloeibaar-brijïge darmlediging. Als er bijzonder sterk darmirriterende giffen bij de uitscheiding komen, dan kunnen er heel goed veel vaker waterige en meestal slecht ruikende darmledigingen plaatsvinden. De uitgaande, vaak agressief bijtende slakken geven dan o.a. heel vaak aandrang met telkens heel kleine hoeveelheden uitscheiding. Soms zwelt het anusslijmvlies tijdelijk op, wordt het rood en is het erg gevoelig. Ook kan zich verstopping voordoen als er darmverlammende gifstoffen moeten worden afgevoerd. Dit type verontreinigingen komt meestal al aan het begin van de kuur los. Soms komen ongelooflijke hoeveelheden sterk ruikende ontlasting van slechte kleur, zwart, bruin, grijs, wit of groenachtig naar buiten met soms appelgrote drekstenen. Meestal zijn de uitscheiding echter niet zo spectaculair. In alle gevallen moet natuurlijk het stadium van constant licht gele, reukloze stoelgang worden bereikt. Tegelijk met de darmreiniging van de darm vindt tevens zuivering van het bloed plaats en ontslakking en ontzuring van belaste weefsels, gewrichten en vaten.
De bloedreiniging gebeurt grotendeels richting darm maar ze maakt ook van andere uitscheidingsorganen gebruik - o.a.: de nieren, de huid ,de slijmvliezen van mond of bronchiën (slechte smaak in de mond en slechte adem, beslagen tong), bij rouwen ook het vaginale slijmvlies (uitscheiding)

Darmmanagement
Om te helpen een optimale darmwerking te realiseren is er "Darmmanagement". Het bevat als hoofdingrediënt de beste kwaliteit van psyllium als een zachte, rauwe plantaardige vezelstof. Psyllium reinigt het colon. Het creëert volume in de darm en verwijdert toxines uit de ingewanden en de darm. Werkt als prima darmsmeermiddel (glijmiddel). Daarnaast bevat Darmmanagement de enzymen van de groene voeding om een goede vertering te bevorderen.
Gezien de darm het centrum is van de vertering en enzymen een grote rol spelen in het verteringsproces en veel andere functies van het lichaam, zijn bijkomende enzymen een buitengewone ondersteuning van reinigings- en opnamefuncties.

Verder zijn gewaardeerde planten, kruiden en groenten toegevoegd aan Darmmanagement, die de gezondheid van het darmmilieu en het herstel van een gezonde darmflora ten goede komen.
Elf kruiden waarvan de gezondheidskwaliteiten algemeen bekend zijn maken deel uit van deze bijzondere "zuivere darmformule".

Ingrediënten in Darmmanagement
Alles is gericht op het ondersteunen van de darmfunctie in biologisch en chemisch opzicht . D.L reiniging, opname en transformatie.
Daarbij spelen volgende ingrediënten een rol:


Psyllium glij- en volumemiddel, reinigt ingewanden en bevordert de darmbeweging.
Alfalfablad voor sporenelementen, zijn rijkdom aan vitamines en mineralen, zijn enzymen (alle acht essentiële verteringsenzymen zijn erin te vinden)
Gerstgras bevat ontsmettend chlorofyl, wat het darmtransport ondersteunt en een natuurlijke reiniging in de hand werkt.
Kamutgras als een van de meest oorspronkelijke groenen, om zijn vezelstoffen en bladgroen en zijn reinigende werking op de darm.
Zoethoutwortel is een tonicum voor het darmkanaal, stimuleert de enzymen en de darmperistaltiek. Toegevoegd als regulator voor kliersecretie en pancreas.
Fenegriek bevordert de stofwisseling en is versterkend.
Laurierblad is gas- en waterafdrijvend. Kent toepassingen bij alle maag- en darmaandoeningen.
Hysop tegen infecties, weerstandsverhogend.
Cascara Sagrada, door de Indianen "gewijde bast" genoemd. Verhoogt de afscheidingen van de lever (gal), maag, pancreas en dunne darm. Bevordert de darmbeweging. Het is een van onze mildste natuurlijke laxantia. Het regelt het colon, maar is niet gewoontevormend.
Brandnetelblad verhoogt de groene factor, verbetert de spijsvertering en de doorbloeding,
Chlorella voor bladgroen, reiniging en herstel.
Gember werkt gasverdrijvend en bevordert de afscheiding van maagsappen. Wordt zowel in gevallen van buikloop als bij constipatie gebruikt.
Heermoes omwille van zijn reinigende werking, zijn actieve stoffen.
Rozenbottels en hibiscusbloemen bevat vitamine A, C en E, werkt licht prikkelend op de darmbeweging.


Aloë Vera Drink
Natuurlijke Aloë Vera Drink bevat meer dan 75 voedingsstoffen, 20 mineralen, 18 aminozuren, 12 vitamines en 200 ander componenten. Met haar afdrijvende stoffen zorgt de Aloë Vera er onder andere voor dat de maag- en darmfunctie onderhanden genomen worden, maar ook het bloed wordt grondig gezuiverd.

Eigenschappen:

heeft een positieve invloed op de inwendige huid (maag- en darmslijmvliezen)
zuivert en reinigt het lichaam waardoor de uitwendige huid mooi en gaaf wordt
bevordert de opname van vitaminen, mineralen en andere essentiële voedingsstoffen
stimuleert de afweer (immuunsysteem)
stimuleert de groei en ontwikkeling van gezond celweefsel en is daarom zo uniek wondhelend . heeft een kalmerend effect op de zenuwen
Lactobacillus 9+
Natuurtherapeuten gaan er van uit dat ruim 70 % van de immuniteit, ofwel de natuurlijke weerstand, bepaald wordt in de darmen. We zijn ons daar niet bewust van, wellicht omdat we onze darmen niet kunnen zien of ervaren. Bij weerstand denken we meer aan de neus-, keel- en luchtwegen. En toch komen we via ons maagdarmkanaal het meest in contact met de buitenwereld. Het oppervlak van het maagdarmkanaal is vele malen groter dan dat van de huid en de longen tezamen. Om dit alles te beschermen tegen indringers, zoals ziekteverwekkende bacteriën, is onze afweer nodig. Deze wordt bepaald door o.a. de witte bloedlichaampjes. Gelukkig krijgen we daarbij hulp van bacteriën, die ons geen kwaad doen, maar zelfs nuttig zijn. Alle darmbacteriën samen noemen we de darmflora. De verhouding tussen potentieel ziekteverwekkende- en goede bacteriën bepaalt of onze darmflora de weerstand verhoogt of niet. Gebruik: 3 gr. per dag tijdens de maaltijd of 3 gram in klysma van 3 ltr.

Noodzaak goede darmflora.
Tientallen jaren is het belang van de darmflora onderschat. Via eenzijdige voeding en het gebruik van antibiotica krijgen op den duur de verkeerde bacteriën ( rottings- en gistingsbacteriën ) de overhand. Het gevolg is een opgeblazen gevoel, winderigheid en een slechte stoelgang. Erger is dat we ook nog stofwisselingsresten van deze rottingsbacteriën binnen krijgen en dat schaadt de gezondheid. Dit kan voorkomen worden door de nuttige bacteriën, vooral Acidophilus-, Bifidum- en melkzuurbacteriën te stimuleren. Deze nuttige bacteriën zijn van nature altijd aanwezig, maar moeten in hun groei gestimuleerd worden.

Acidophilus-, Bifidum- en melkzuurbacteriën hebben de volgende positieve invloed:
1.      ze produceren B-vitamines en vitamine K
2.      ze produceren stoffen die de darmen actief houden
3.      ze verbeteren de opname van een aantal mineralen zoals calcium
4.      ze kunnen, wanneer ze voldoende in hun groei gestimuleerd worden, de ongewenste bacteriën afremmen.

Darmspoelingen zijn de manier om je darmflora te vernieuwen. Neem als laatste klysma een klysma met Lactobacillen 9+ of schud een flesje Yakult in je laatste klysma om de goede darmbacteriën een snelle start t e geven. Ook na de kuur is het verstandig om lactobacillen te blijven nemen. Op onze website vindt je een speciale samenstelling van 9 verschillende soorten bacillus om als supplement bij de dagelijkse voeding te nemen.

Om een idee te geven hoe galstenen eruit zien, hieronder enkele onsmakelijke plaatjes. Die dingen wil je niet in je lichaam hebben:
  
 
 
 
 
 
 
  

Attached Image(s)

#1

77 Replies Related Threads

  sis
  NO Sissy !!
  RE: ==De Galblaas en Lever Reinigingskuur== 2006/10/02 23:14:44 (permalink)
  0
  Kolere.. Ray is back, uitgebreide informatieve post, man!   As always knipoog 
  #2
  Sharkie
  Stille wateren, grote haaien.
  RE: ==De Galblaas en Lever Reinigingskuur== 2006/10/02 23:24:55 (permalink)
  0
  staan interessanten dingen tussen alleen...

  Hoewel de zuivering op ieder moment van de maand effectief is, zou het ideaal zijn als het samenviel met een dag tussen volle maan en nieuwe maan. De 6 daagse voorbereiding kan voor volle maan begonnen worden.


  dit soort teksten laten mijn nekharen overeind staan eigenlijk...

  en er wordt ook een darmspoeling aangeraden, terwijl ik laatst toch gelezen heb dat die ook niet ideaal zijn, omdat die ook de goede bacterien uit je darm spoelen, naast de slechte en de afvalstoffen...

  en heb je zelf ervaring met zo'n reinigingskuur?
  #3
  Raymond Han
  Middle Weight
  RE: ==De Galblaas en Lever Reinigingskuur== 2006/10/02 23:27:27 (permalink)
  0
  @sharkattack;

  Ik heb hem 12 x uitgevoerd. Ik ben het helemaal met je eens dat darmspoelingen ook de goede bacterien weg kunnen spoelen, daarom staat er ook in dit protocol dat je na de reiniging pro biotica moet nemen.
  Afgezien van enkele "mystieke vaagheden" is het een zeer effectieve kuur.
   
  Mijn bloeddruk is van 170 /110 naar  120/80, en mijn cholesterol van 6 naar 3 teruggegaan door een verbeterde filter functie van de lever.  Bij mij kwamen er echt enkele tientallen galstenen uit ter grootte van een tuinboon en enkele honderden zo groot als een erwt.
   
  Ik voel mij vitter en mijn vetspijsvertering werkt veel beter dan voorheen het geval is geweest.
  post edited by Raymond Han - 2006/10/03 00:11:41
  #4
  Sharkie
  Stille wateren, grote haaien.
  RE: ==De Galblaas en Lever Reinigingskuur== 2006/10/02 23:32:49 (permalink)
  0
  damn 12x

  over die probiotica had ik ff heengelezen, my bad, leek me ook logisch om dat te doen...

  maar voel je je ook echt zo veel beter achteraf?

  edit: mooi dat je weer es post.. altijd interessante posts van jou
  #5
  Espi
  meten = weten!
  RE: ==De Galblaas en Lever Reinigingskuur== 2006/10/02 23:36:23 (permalink)
  0
  Ja idd kolere.. kijk eens wie er terug is!
  Informatieve post, zal het later eens rustig doornemen!
  #6
  Goliath
  Middle Weight
  RE: ==De Galblaas en Lever Reinigingskuur== 2006/10/03 14:35:09 (permalink)
  0
  Erg interessant. Zijn er toevallig meer mensen met ervaring(en) hiermee?

  #7
  P. Tsatsouline
  Getting Lean and Mean
  RE: ==De Galblaas en Lever Reinigingskuur== 2006/10/03 16:37:50 (permalink)
  0
  Mijn eerste gedachte is dat dit zo een kuur bullshit is, maar je zegt zelf hierdoor omlaag gegaan te zijn in je bloedruk? En waar kwamen die galstenen dan vandaan die je had? Ik wil het ook wel proberen als het al die gunsitge effecten heeft.
  #8
  Sharkie
  Stille wateren, grote haaien.
  RE: ==De Galblaas en Lever Reinigingskuur== 2006/10/03 18:30:15 (permalink)
  0
  als we het dan toch over reiniging hebben leuke site
  #9
  samot
  Kruikenzeiker
  RE: ==De Galblaas en Lever Reinigingskuur== 2006/10/03 19:41:55 (permalink)
  0
  Dit hoef je toch niet te doen voordat je 30+ bent???????
  #10
  Raymond Han
  Middle Weight
  RE: ==De Galblaas en Lever Reinigingskuur== 2006/10/04 07:29:53 (permalink)
  0
  @Donaldtrump; Om eerlijk te zijn had ik in het begin ook mijn twijfels over de kuur, echter ik dacht; als ik het niet probeer kan ik er ook niet over oordelen. Alles wat je nodig hebt is zuiver natuurlijk en in een goede natuurwinkel te krijgen. Toen ik na de eerste keer reiniging, de volgende dag in de toiletpot keek ben ik erg geschrokken van de stenen die er uit kwamen. Ik denk dat elk mens ze wel heeft. galstenen bestaan uit hardgeworden cholesterol proppen (=vet) die je lever uit je bloed heeft gefilterd en daar opgehoopt blijven. zonder een reinigingskuur raak je ze gewoon niet kwijt.

  @Espri; Hallo Espri , alles goed met jou? ik zie dat je hier nog steeds actief ben, leuk is dat.

  @Samot; Ik ben 45 Samot, een leverreinigingskuur is voor iedereen goed en is niet aan leeftijd gebonden. Of je pas bij 30+ aan een reiniging toe bent hangt helemaal van je levensstijl af. Iemand die veel paracetamol, medicijnen, alcohol, vet eten tot zich neemt zal eerder aan een reinigingskuur toe zijn dan iemand die bewust op zijn voeding let.  1 x proberen geeft je bewijs of je ze wel/niet hebt in je lever/galblaas. Komen ze er na eerste reiniging niet uit, dan kan je aannemen dat je ze niet hebt. Komen ze er wel uit, dan zou ik de kuur net zo lang herhalen met een tussenpause van 2 weken tot er helemaal geen stenen meer uit komen.
  Als je wel eens anabole sterodiden hebt gebruikt is een reinigingskuur van 4 x per jaar helemaal geen overbodige luxe. De olifilter van je auto vervang je toch ook 4 x per jaar? Voor autos heeft men heel veel geld over, zoals goede radio, licht metalen velgen, turbo motor, leren bekleding. Echter als het op je eigen lichaam aankomt stop je dat al jaren vol met van allerlei troep zonder maar 1 keer te reinigen. Je hoeft niet gestudeerd te hebben om te kunnen beredeneren dat dit vroeg of laat tegen je zal gaan werken. Ikzelf doe de kuur nu 4 x per jaar als een soort APK beurt voor mijn lichaam. Het appelzuur maakt de galstenen in je lever en galblaas zacht. Het MgSo4 (Bitterzout) heeft twee functies: enerzijds verwijdt het de galkanalen in je lever, anderzijds lost het alle drek van aangekleefde voedselresten in je darmen op, zodat je die met je ontlasting kwijt kunt.
  De oplossing van grapefruitsap/olijfolie is zo ontzettend vet, dat je lever enorme hoeveelheden gal gaat produceren, waarbij hij alle (door het appelszuur) zacht geworden galstenen meeneemt. Die komen in je darm terecht en moeten je lichaam uit, want ze mogen niet terug je bloedbaan in komen, anders wordt je ziek. Daarvoor zijn nou juist de glazen bitterzout  bedoeld de volgende dag. Het bitterzout spoelt al je galstenen mee, zodat ze je lichaam kunnen verlaten via de ontlasting.

  @sharkattack; Ikzelf heb geen darmspoeling gedaan met klysma's. Ik hou niet van gekriebel tussen mijn billen laat staan dat ik er een slang in laat steken. In plaats daarvan kan je heel gemakkelijk 1 liter bronwater nemen, los daarin 1 eetlepel himalaya zout in op , pers 1 citroen uit en meng dat goed. De hele mik op je nuchtere maag achter elkaar opdrinken, en geheid dat je zo'n 5 -6 keer een stoelgang forceert. Op het laatst komt er uitsluitend schoon water uit.
  post edited by Raymond Han - 2006/10/04 07:51:31
  #11
  hehoi
  Nuts for thought
  RE: ==De Galblaas en Lever Reinigingskuur== 2006/10/04 11:08:05 (permalink)
  0
  Klinkt niet erg prettig......maar dat is natuurlijk niet de bedoeling ja ja
  Ik heb erg vaak last van mijn darmen, dan lijkt het een goed idee. Maar ik heb zo vaak last van dunne ontlasting/diaree gepaard gaand met krampen dat ik zoiets zeker niet aandurf.
  #12
  samot
  Kruikenzeiker
  RE: ==De Galblaas en Lever Reinigingskuur== 2006/10/04 12:44:15 (permalink)
  0
  Ik ben pas 20 dan ga ik dit niet doen hoor tenzij jij beweerd dat het in deze leeftijdsgroep ook al een hoog rendement heeft?
  #13
  P. Tsatsouline
  Getting Lean and Mean
  RE: ==De Galblaas en Lever Reinigingskuur== 2006/10/05 21:52:07 (permalink)
  0
  Ik heb ook vaak last van buikpijn en darmklachten. De dokters hebben alles onderzocht, maar ze hebben niks gevonden. Dan vraag ik me toch af waarom ik zo vaak klachten heb. Misschien moet ik dit eens proberen.

  Een bezwaar die ik heb is dat je darmen gespoeld moeten worden. Ik weet niet of je alle goede bacteriën die je hebt zomaar kun vervangen met een flesje yakult en bak biogarde yoghurt. Er zitten toch veel meer goede bacteriën in je darmen?
  #14
  Sharkie
  Stille wateren, grote haaien.
  RE: ==De Galblaas en Lever Reinigingskuur== 2006/10/05 22:55:50 (permalink)
  0
  daarom bestaat er zoiets als probiotica...

  die vullen al die goede bacterien weer aan (ask espi knipoog)
  #15
  P. Tsatsouline
  Getting Lean and Mean
  RE: ==De Galblaas en Lever Reinigingskuur== 2006/10/06 12:00:07 (permalink)
  0
  ORIGINAL: sharkattack

  daarom bestaat er zoiets als probiotica...

  die vullen al die goede bacterien weer aan (ask espi knipoog)


  In Yakult zit maar één soort probioticum en in biogarde zitten er een stuk of 3,4. Maar volgens mij heb je je hele leven meer soorten goede bacteriën opgespaard, en van je moeder heb je er ook een paar gehad als het goed is.
  #16
  Sharkie
  Stille wateren, grote haaien.
  RE: ==De Galblaas en Lever Reinigingskuur== 2006/10/06 13:49:17 (permalink)
  0
  had het ook niet over yakult maar meer over Jarro Dophilus EPSâ„¢ en Acidophilus 4x6 enzo, dat is wel iets beter als yakult
  #17
  hehoi
  Nuts for thought
  RE: ==De Galblaas en Lever Reinigingskuur== 2006/10/07 08:42:31 (permalink)
  0
  ORIGINAL: sharkattack

  had het ook niet over yakult maar meer over Jarro Dophilus EPSâ„¢ en Acidophilus 4x6 enzo, dat is wel iets beter als yakult

   
  Wat zijn dat voor probiotica, sharkattack? Hier heb ik nog nooit van gehoord.
   
  #18
  Marcus
  Natural born chiller
  RE: ==De Galblaas en Lever Reinigingskuur== 2006/10/07 11:11:12 (permalink)
  0
  en mijn cholesterol van 6 naar 3 teruggegaan

   
  Nu vind ik cardiovasculaire gezondheid inschatten aan de hand van cholesterolwaarden altijd beetje koffiedik kijken, maar een cholesterol van 3 is wel erg laag. Lijkt me eerder iets om me zorgen over te maken dan om blij mee te zijn.
  Lage cholesterol is ook gekoppeld aan een aantal nare dingen: depressie, angsten, bepaalde soorten beroertes.
   
  #19
  P. Tsatsouline
  Getting Lean and Mean
  RE: ==De Galblaas en Lever Reinigingskuur== 2007/03/21 02:37:31 (permalink)
  0
  ORIGINAL: sharkattack

  had het ook niet over yakult maar meer over Jarro Dophilus EPSâ„¢ en Acidophilus 4x6 enzo, dat is wel iets beter als yakult


  Espi, verkoop je die tabletten?
  #20
  Page: 1234 > Showing page 1 of 4
  Jump to:
  © 2020 APG vNext Commercial Version 5.0